Jakub Konečný

Jakub Konečný působí v advokátní kanceláři AD LEGES, která byla založena třemi advokáty s dlouholetými zkušenostmi z největší české advokátní kanceláře a specializuje se na poskytování právních služeb v oblasti akvizic, přeměn obchodních společností, korporátního práva, jakož i práva daňového.

Díky svému právnímu i ekonomickému vzdělání se Jakub Konečný ve své praxi zaměřuje na vnitroskupinové restrukturalizace se silným daňovým prvkem, a vedle toho také na oblast GDPR a korporátní compliance, včetně nastavení vnitřních vztahů ve společnosti a variant řešení odpovědnostních rizik.