JUDr. Alena Tomsová, Ph.D.

Ve své advokátní praxi se zaměřuje na problematiku věcných práv (vlastnictví, spoluvlastnictví, právo stavby, věcná břemena, aj.), právo nemovitostí, developerskou výstavbu, závazkové vztahy ve stavebnictví, veřejné stavební právo a právo životního prostředí.

JUDr. Alena Srbová ukončila magisterské i doktorské studium na Právnické fakultě UK v Praze (2011 a 2016), v závěrečných pracích se věnovala nemovitostem a stavebnictví (právo stavby). Absolvovala čtyřsemestrální kurs Oceňování nemovitostí na institutu oceňování VŠE se specializací na pozemní stavby, jako absolventka stavební průmyslové školy pracovně působila ve stavebnictví více než 15 let. Pracovala rovněž jako podnikový právník v developerské divizi velké české stavební společnosti (2012, 2013); ve své advokátní praxi (v advokacii od 2010, resp. od 2014) se zaměřuje na problematiku věcných práv (vlastnictví, spoluvlastnictví, právo stavby, věcná břemena, aj.), právo nemovitostí, developerskou výstavbu, závazkové vztahy ve stavebnictví, veřejné stavební právo a právo životního prostředí.