JUDr. Jiří Beran

Jiří Beran působí v odboru Legislativy finančního trhu na Ministerstvu financí ČR.

Je vedoucím oddělení Bankovnictví a úvěry. Podílel se na tvorbě zákona o ochraně spotřebitele.