JUDr. Lenka Matochová

Je právničkou Odboru práva veřejných zakázek a koncesí MMR.

Právu zadávání veřejných zakázek se nejprve věnovala ve státní správě a v advokacii, nyní působí na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR. Je spoluautorkou zákona o zadávání veřejných zakázek.