JUDr. Marie Salačová

Marie Salačová je uznávanou specialistkou na problematiku poskytování cestovních výdajů. Je autorkou řady odborných článků a publikací. V průběhu své profesní kariéry působila na Ministerstvu financí, Ministerstvu práce a sociálních věcí a na Úřadu důchodového zabezpečení.