JUDr. Pavla Komendová

Lektorka je advokátka a společník advokátní kanceláře Šetina, Komendová & Partners s.r.o.

V praxi se zaměřuje mimo jiné na oblast korporátního práva a problematiku vnitřních vztahů ve společnosti, zejména mezi společníky či akcionáři navzájem, sporů mezi nimi a jejich předcházení. Dlouhodobě se věnuje také oblasti kapitálových vstupů investorů do společností, jejich akvizicím či přeměnám. Vedle korporátního práva se lektorka zabývá také právem duševního vlastnictví, především pak právem IT.