kpt. Marek Kříženecký, Bc.

Kpt. Marek Kříženecký je absolventem FBI VŠB-TU Ostrava - obor Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu.

Od roku 2013 je příslušníkem HZS Královehradeckého kraje. Zprvu působil jako mokrý hasič sloužící na centrální stanici Hradec Králové. V roce 2015 přestoupil na služební místo vrchní komisař - kontrolní činnost. Zároveň je vyšetřovatelem požárů HZS Královehradeckého kraje a konzultantem předkládaných dokumentací zdolávání požárů a autor metodické pomůcky pro zpracování dokumentace zdolávání požárů na území Královehradeckého kraje.