Martin Hradský

Martin Hradský se dlouhodobě věnuje systémům zlepšování.

Podílí se či vede optimalizační projekty ve firmách jak v ČR, tak i na Slovensku. Specializuje se na rozvojové vzdělávání týmů i jednotlivců. Ukazuje cestu, jak budovat inovativní podniky díky zapojování zaměstnanců na všech úrovních organizačních struktur. Externě pracuje nejčastěji ve výrobních podnicích, interně působí jako personální ředitel ve společnosti Fatra, a. s.