Mgr. Adéla Havlová, LL.M.

Partnerka advokátní kanceláře Havel & Partners se specializuje na oblast veřejného sektoru, právo nemovitostí a stavebnictví, otázky vyvlastnění, právo společností a obchodní právo. V advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners je zároveň spoluodpovědná za poskytování právních služeb německy hovořící klientele.

V oblasti veřejného sektoru se zaměřuje zejména na právo veřejných zakázek a koncesí, projektů PPP, právo veřejné podpory; zvláštní specializaci pak představuje oblast dopravy (od výstavby infrastruktury po zajišťování veřejných služeb v přepravě cestujících), dále oblast IT, zdravotnictví, nákupu investičních celků, výstavby, pojišťovnictví, bankovních a finančních služeb, ale i mediálních a dalších odborných poradenských služeb. Poskytuje poradenství dodavatelům, zejména při přípravě nabídek, při účasti v zadávacích řízeních a při jednáních o smlouvách, jakož i v námitkových a přezkumných řízeních před ÚOHS a ve správním soudnictví.

Dále poskytuje poradenství veřejným a sektorovým zadavatelům při přípravě a komplexní organizaci zadávacích řízení dle zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona, včetně centrálního a sdruženého zadávání, zadávání rámcových smluv a opcí, vedení jednacích řízení s dodavateli, podpory při plnění publikačních povinností, jakož i řešení následných otázek spojených s realizací zakázek. Kromě toho poskytuje dílčí právní stanoviska či zajišťuje zastupování v přezkumných správních a soudních řízeních.

Pravidelně přednáší v rámci odborných konferencí a seminářů a publikuje v odborných časopisech.