Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.

David Dvořák je partnerem advokátní kanceláře MT Legal s.r.o.

a přímým spoluautorem původního znění zákona o veřejných zakázkách. V období roku od roku 2006 do roku 2011 byl certifikovaným lektorem Ministerstva pro místní rozvoj k otázkám k oblasti zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona. Specializuje se na poradenství v oblasti veřejných zakázek, koncesí a PPP (Public-Private Partnership). Je členem představenstva České společnosti pro stavební právo a členem Legislativní komise ČKAIT. Je také členem redakční rady časopisu Veřejné zakázky v praxi a autorem několika desítek odborných článků a statí k problematice veřejných zakázek.