Mgr. Jan Lašmanský, LL.M.

Je spoluzakladatelem advokátní kanceláře Karo, Lašmanský & Partners.

Narodil se v Chrudimi a vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (2002). V roce 2010 získal titul LL.M. Advokátní zkoušky složil v roce 2006.

Před založením advokátní kanceláře Karo, Lašmanský & Partners Honza působil v největší české advokátní kanceláři Havel, Holásek & Partners, kde se specializoval na poskytování právních služeb v oblasti veřejného sektoru. Jan má rovněž rozsáhlé zkušenosti s obchodněprávními konzultacemi (obchodní a závazkové právo a M&A) a zastupováním před soudy. V roce 2011 obdržel ocenění Asociace pro podporu projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru za činnost v oblasti PPP v České republice. Je členem právní komise Sdružení odboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK).

Jan se podílel na přípravě části důvodové zprávy k novému zákonu o zadávání veřejných zakázek (část RIA) a na zpracování připomínek v legislativním procesu za různé odborné spolky. Má bohaté zkušenosti s přednáškovou činností, a to v rámci několika vzdělávacích institucí. Publikuje články v odborných časopisech, aktivně se věnuje přednáškové činnosti na konferencích a vede specializovaná školení.