Mgr. Jan Schwaller

Jan Schwaller vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy obor historie – archivnictví a pomocné vědy historické.

Působil nejprve jako dokumentátor ve Východočeském muzeu Pardubice, posléze pracoval jako odborný asistent v Archivu Národního muzea a v současnosti je vedoucím oddělení fondů městských podniků, institucí a fyzických osob Archivu hlavního města Prahy. Věnuje se předarchivní péči a spisové službě organizací zřizovaných hl. městem nebo městskými částmi. Na téma archivnictví a spisové služby publikuje a přednáší.