Mgr. Jan Tábořík

Jan Tábořík poskytuje svým klientům z řad malých a středních podniků i významných korporací a nadnárodních skupin komplexní právní služby zejména v oblasti občanského, obchodního a finančního práva

Svým klientům asistuje v oblasti smluvní agendy, sporné agendy a v době neustále vzrůstající legislativní zátěže zejména v oblasti souladu s právními předpisy (compliance). V oblasti GDPR se zaměřuje na komplexní poradenství zejména malým a středním podnikům. Za zásadní hodnoty považuje vysokou odbornost, silný znalostní základ, jakož i schopnost přizpůsobení řešení konkrétním požadavkům klienta a okolnostem případu.