Mgr. Jan Turek

Jan Turek je advokátem v advokátní kanceláři Weinhold Legal, v níž působí od roku 2001.

Od roku 2008 je advokátem zapsaným v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou.

Získal rozsáhlé zkušenosti při četných projektech zahrnujících zejména právo obchodních společností a obchodní právo, fúze, akvizice a restrukturalizace společností, dále právo duševního vlastnictví a problematiku ochrany osobních údajů. Soustavně se rovněž věnuje právu veřejného zadávání.

Ve své praxi se podílel na řadě projektů pro významné klienty, mezi nimiž je řada zahraničních i domácích společností, veřejnoprávních institucí či ústředních orgánů státní správy.

Jan Turek vedl již předchozí úspěšné turnusy tohoto kurzu a vždy se značným pozitivním ohlasem mezi účastníky.