Mgr. Josef Bátrla

Po absolvování Právnické fakulty Masarykovy univerzity si Josef Bátrla v rámci své praxe rozšířil specializaci na kybernetickou bezpečnost a právo na ochranu osobních údajů.

Právo duševního vlastnictví a právo informačních technologií byla doména Josefa Bátrly už při studiích, kdy začal navštěvovat odborné konference a účastnit se vědeckých soutěží. Vybraným právním odvětvím se věnuje v týmu advokátní kanceláře KROUPAHELÁN, kde doplňuje svoje zkušenosti s implementací GDPR v různých sektorech.