Mgr. Marika Kropíková

Marika Kropíková se specializuje na problematiku společného vzdělávání. Má bohaté pedagogické a speciálněpedagogické zkušenosti. Působí také jako soudní znalkyně pro obor školství a kultury se zaměřením na speciální pedagogiku, společné vzdělávání, etopedii, psychopedii a logopedii. Je autorkou celé řady článků v odborných časopisech.

Je lektorkou seminářů zaměřených na inkluzivní vzdělávání, rizikové chování dětí a mládeže, práci se třídou, pedagogickou diagnostiku, legislativu... Absolvovala doplňkové vzdělání Hrozby rasismu a extremismu, výchova k aktivnímu občanství a předcházení extremismu zaměřeného pro výuku žáků, studentů a pedagogických pracovníků. Působila jako logoped v Jedličkově ústavu.