Mgr. Martin Rejmíš

Martin Rejmíš je ředitelem Evropské rozvojové agentury se zkušenostmi s realizací řady projektů ze strukturálních fondů EU.

Absolvoval magisterský program Evropská studia na Univerzitě Karlově. V předchozím programovém období (2007-2013) působil v soukromém i neziskovém sektoru, kde se věnoval návrhům a realizaci projektů v rámci ESF (OP LZZ, OP VK, OP PA) a mezinárodních programech (PROGRESS, Leonardo da Vinci, Norské fondy, Švýcarsko-česká spolupráce, Evropa pro občany, OP Nadnárodní spolupráce) v oblastech sociálních inovací, vzdělávání, spolupráce měst a regionálního rozvoje. V současné době působí skrze Institut pro regionální rozvoj, o. p. s., jako odborný garant střediska Europe Direct v Bruntále a podílí se na přípravě významných projektů v sociální oblasti pro státní sektor na nadcházející období (2014-2020).