Mgr. Michal Kandráč

Michal je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2018). Absolvoval též roční studium na University of Glasgow (2016 - 2017), kde se věnoval právu duševního vlastnictví, právu závazkovému a právu korporátnímu. Od roku 2018 je zapsán jako advokátní koncipient v České advokátní komoře.

Michal Kandráč působí od roku 2015 v kanceláři Weinhold Legal, kde se zaměřuje především na právo duševního vlastnictví a informačních technologií, mediální právo a ochranu osobních údajů. Michal se v rámci své praxe dále specializuje na právo korporátní, a to zejména na právní poradenství v oblasti právních prověrek a procesu prodeje či koupě obchodních společností.

V rámci svého působení ve Weinhold Legal se Michal taktéž účastnil mnoha významných projektů týkajících právního poradenství v oblasti ochrany osobních údajů, a to zejména mapování procesů zpracování a datových toků nadnárodních společností, jakožto i provádění GAP analýz a jejich následné implementace.