Mgr. Bc. Štěpán Štarha

Štěpán Štarha je vedoucím advokátem advokátní kanceláře Havel & Partners.


Je také spoluautorem soukromoprávní části metodiky Ministerstva vnitra a komentáře k zákonu o registru smluv.

V rámci advokátní kanceláře se specializuje na oblast smluvního práva, práva duševního vlastnictví, práva informačních systémů a telekomunikací a na mezinárodní právo soukromé.