Mgr. Vojtěch Kadlubiec

Vojtěch Kadlubiec je odborník na pracovní právo a působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Zabývá se studiem právní úpravy výkonu závislé práce v Polské republice a právní úpravou nahrazování nemajetkové újmy na zdraví v právu pracovním a občanském. Je autorem odborných článků k pracovněprávní problematice a publikoval např. v časopisech Právní rozhledy, Práce a mzda či Časopis pro právní vědu a praxi.