Michal Rada

Předseda Odborné skupiny pro přístupnost veřejné správy a veřejných služeb. Dlouhodobě se věnuje eGovernmentu a modernizaci veřejné správy na národní i evropské úrovni.

Stál u zrodu klíčových projektů eGovernmentu, jako jsou základní registry, je jedním z mnoha spoluautorů datových schránek. Je spoluautorem právních předpisů v oblasti eGovernmentu a výkonu veřejné správy. Věnuje se dlouhodobě také oblasti architektury eGovernmentu.