Ing. Miroslav Pavel

Miroslav Pavel je lektorem firemního vzdělávání, zejména v oblasti manažerských dovedností a štíhlé výroby.

Vystudoval inženýrskou informatiku na VŠB-TU Ostrava. Rád pracuje zážitkově a využívá další formy práce, které zplnomocňují druhé k samostatné aktivitě, iniciativě, odpovědnosti, podněcují k novým nápadům a vnitřní motivaci. Tentýž přístup k lidem rád pomáhá přenášet také do firemní praxe, do způsobů vedení a řízení druhých. Rovněž je mu blízké systemické koučování (práce s cíli a jejich dosahování) a facilitační techniky práce s tématy.