PhDr. Eva Vondráková

Eva Vondráková je předsedkyní Společnosti pro talent a nadání – STaN a zároveň zakladatelkou Klubu rodičů STaN. Má dlouhodobou praxi poradenského a školního psychologa a zkušenosti s prací s celým věkovým spektrem – od kojeneckého ústavu, přes mateřskou školu, působila jako školní psycholog pro ZŠ a gymnázia, externě vyučuje na VŠ.

Dále PhDr. Eva Vondráková působila jako vedoucí Pracovní skupiny k péči o nadané při MŠMT ČR a byla předsedkyní organizačního výboru 19. konference Světové rady pro nadané a talentované děti Praha 2011.