PhDr. Irena Hajzlerová

Irena Hajzlerová působí jako ředitelka a archivní inspektorka Státního okresního archivu Karviná.

Je autorkou vyhledávané publikace Spisová služba ve školské praxi. Nově začala spolupracovat na aktualizacích publikace Archivnictví a spisová služba ve veřejném sektoru Nakladatelství Forum. Mezi její další publikační počiny patří naučná kniha Karviná. Věnuje se také lektorství v oblasti spisové služby a archivnictví, a  to zejména v oblasti státní správy, samosprávy a školských institucí.