PhDr. Radomír Ševčík

Radomír Ševčík po absolvování oboru archivnictví na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity působil v oblasti archivnictví a spisové služby.

V současnosti je zástupcem ředitelky Moravského zemského archivu v Brně a vedoucím oddělení předarchivní péče, prezentace a ochrany archiválií. Působí především v oblasti předarchivní péče, spisové služby a  kontrolní činnosti, a to jak u původců veřejnoprávních, tak i soukromoprávních. Řadu let se zabývá lektorskou činností a je autorem odborných článků věnujících se problematice předarchivní péče a spisové služby.