PhDr. Václav Lídl

PhDr. Václav Lídl

Václav Lídl je analytikem Výzkumného centra AMO se specializací na postsovětský prostor. Je doktorandem v oboru Mezinárodní teritoriální studia na Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. V rámci studia absolvoval studijní stáž na University College London, Moskevské státní univerzitě a na Státním institutu ruského jazyka v Moskvě. Odborně se zaměřuje na zahraniční a vnitřní politiku post-sovětských zemí.