Ekologie a BOZP

Nakladatelství FORUM

Pro zaměstnavatele bývá velmi obtížné zorientovat se ve spleti předpisů, vyhlášek a novel zákonů souvisejících s bezpečností práce, požární ochranou a ekologií. Proto pro vás připravujeme různorodá školení, kde vás experti na BOZP a ekologické povinnosti upozorní na nástrahy a poradí, jak postupovat.