Veřejná správa a obce

Nabízíme širokou paletu seminářů pro veřejný sektor, například z oblasti archivnictví a spisové služby či financování projektů. Věnujeme se i daním, mzdové a personální agendě a specifikům řízení ve veřejné správě či měkkým dovednostem, včetně komunikace s občany.