Elektronický zpravodaj pro pověřence – ukázkové číslo

AKTUÁLNĚ Elektronický zpravodaj pro pověřence | Vydavatel: Nakladatelství FORUM s.r.o. | Adresa redakce: Střelničná 1861/8a, 182 00 Praha 8 | Šéfredaktorka: Mgr. Anna Zavadilová | Zákaznický servis: Petra Pokojová, office@forum-media.cz, tel.: +420 251 115 576, fax: +420 251 512 422 | Jazyková redakce: Mgr. Jana Vašinová | Fotografie: www.bigstockphoto.com | Zlom časopisu: Renata Brtnická | Roční předplatné: 1990 Kč bez DPH | Objednávka předplat- ného: office@forum-media.cz, fax: +420 251 512 422 , informace o předplatném: +420 251 115 576 | Ukázkové číslo | Elektronický zpravodaj vychází jako čtrnáctideník, celobarevný, 8 stran A4, ISSN 2571-1504. | Přetisk a jakékoli šíření jsou povoleny pouze se souhlasem vydavatele. Redakce si vyhrazuje právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků. Redakce neodpovídá za jazykovou ani věcnou správnost inzerátů. © Nakladatelství FORUM s.r.o. Facebook roky ukládal hesla milionů uživatelů v nezašifrované podobě. Přístup k nim mělo 20 tisíc zaměstnanců Facebook ukládal hesla k účtům 200 až 600 milionů svých uži­ vatelů na interních serverech v nezašifrované podobě. Přístup k nim tak mělo více než 20 tisíc zaměstnanců, veřejnost se však k nechráněným datům podle tvrzení Facebooku dostat nemohla. Přestože k nechráněnému ukládání hesel docházelo od roku 2012 , odhaleno bylo až v lednu 2019, když si bezpečnostní inženýři během revize nových kódů všimli, že se hesla ukládají v nezašifrované podobě. V březnu o bezpečnostním problému informoval IT expert Brian Krebs na svém blogu o bezpečnosti. Facebook tuto skuteč­ nost vzápětí přiznal a dodal, že nic nenasvědčuje tomu, že by do­ šlo k jakémukoli zneužití libovolně přístupných hesel facebooko­ vých uživatelů. Problém byl podle Facebooku odstraněn a hesla není třeba obnovovat. Podobné chybě v šifrování hesel čelil vloni v květnu Twitter, avšak v menším měřítku. Facebook je za přístup k ochraně uživatelských dat kritizován opakovaně . V posledních měsících například kvůli zjištění, že využíval tele­ fonní čísla svých uživatelů zadaná za účelem dvoufaktorového ověřování k cílené reklamě, nebo kvůli aféře se společ­ ností Cambridge Analytica. Zdroj: www.ihned.cz Firemní dokumentace s citlivými údaji na Ulož.to Ulož.to je jedním z nejpopulárnějších českých serverů pro sdílení souborů. Nevyužívají ho přitom pouze jednotlivci pro soukromé účely, ale i zaměstnanci společností pro zálohování a přeposílání firemních materiálů. Podle nedávné analýzy však mnoho organizací zálohuje prostřednic­ tvím Ulož.to i velmi důvěrnou dokumentaci. Jde např. o lékařské zprávy, firemní komunikaci, faktury, vý­ platní pásky, smlouvy, e-mailové přílohy aj. Již samot­ né ukládání takových dokumentů obsahujících citlivé údaje na server je velmi riskantní. Soubory přitom ne­ bývají chráněny heslem a ani jejich přístupnost není nikterak omezena, což v žádném případně není v sou­ ladu s GDPR . K citlivým informacím se tak přes Ulož. to může dostat prakticky kdokoliv. Přitom je možné na server ukládat data takovým bezpečnějším způso­ bem: stačí nastavit neveřejné zabezpečení a zvolit do­ statečně bezpečné heslo a dostatečně silné šifrování. Zdroj: www.idnes.cz

RkJQdWJsaXNoZXIy MTE5NTAy