PRÉMIOVÁ VERZE ODBORNÉHO ZPRAVODAJE
INTEGRACE A INKLUZE VE ŠKOLNÍ PRAXI

Pouze s prémiovou verzí můžete naplno využít potenciál odborného zpravodaje Integrace a inkluze ve školní praxi. Kromě aktuálního čísla v praktické interaktivní elektronické podobě získáte také plný přístup k ročnímu digitálnímu archivu a řadu dalších užitečných nástrojů.

 

Elektronická verze aktuálního vydání – prosinec 2016

INI-IV_04_300x400.jpg

 

Pravidelné rubriky:

 

·       Řeč paragrafů: závazná legislativa při řešení integrace a inkluze; vymezení pojmů vztahujících se k integraci a inkluzi na pozadí legislativního rámce; odpovídající závazné předpisy v oblasti školské, sociální a zdravotnické legislativy a jejich správná aplikace 

 

·       Pod lupou: zevrubné objasnění a řešení vybraného aktuálního problému vážícího se k problematice integrace a inkluze; zásadní téma, které hýbe odbornou veřejností

 

·       Interview s odborníkem: rozhovor s osobností, která se věnuje otázkám integrace a inkluze v oblasti školství (psycholog, speciální pedagog, poradce, terapeut, lékař, právník atd.)

 

·       Problémy a řešení: rubrika, která podrobně mapuje problémy dětí, žáků a studentů se SVP (charakteristika postižení či problému; symptomy, projevy daného handicapu; možnosti účinné kompenzace apod.) 

 

·       Aktivity – hry – pomůcky: vhodné činnosti přispívající k řešení problémů SPUCH; volba podpůrných opatření – relaxace, výživa, pohybové aktivity…; didaktické a kompenzační pomůcky; zajímavé metodiky a náměty pro práci s žáky

 

Bonusový materiál k operním omalovánkám

Obrázky postav z operních omalovánek, o nichž píšeme v březnovém čísle, je možné s dětmi vybarvit a doplnit jimi školní představení.  Poslechněte si s dětmi také originální verzi opery a inspirujte se pro vlastní aranžmá. Všechny materiály máte k dispozici zde:

·         Esmeralda

·         Mařenka

·         Jeník

·         Krušinovi

·         Hudební ukázka

 

 

Bonus: záznam užitečného webináře

Speciálně pro vás jakožto prémiové předplatitele máme připraven bonus v podobě nahrávky webináře Poskytování první pomoci při úrazu ve škole, který můžete zhlédnout i opakovaně a bude vám neustále k dispozici.

Poskytování první pomoci při úrazu ve škole

 

Příběhy žáků se SVP začleněných do běžných tříd

V prosincovém a lednovém vydání zpravodaje jsme vám představili metodiku Co by bylo, kdyby… ve škole. Zaujaly vás příběhy desetiletého Vojtěcha s ADHD, který to doma zřejmě nemá lehké, a šikovné, ale poněkud vznětlivé sedmileté Lucie s lehkým mentálním postižením, ADHD a logopedickými problémy? Organizace Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s. obdobným způsobem začlenila do běžných tříd své imaginární školy dalších osm žáků. Osudy některých z nich vám budou povědomé i z dosavadní praxe na běžných školách.

 

Inspirujte se tím, jaké metody práce a individualizovaný přístup lze použít a jaké výsledky je možné reálně očekávat přibližně s půlročním odstupem. Klikněte na jméno žáka, který vás zajímá, a nechte se provést jeho situací před a po začlenění do běžné třídy.

 

David-11let.jpg

David, 11 let

diagnostikováno LMP a ADD

Jidriska-9let.jpg

Jindřiška, 9 let

diagnostikován atypický autismus, ADHD

Katerina-14let.jpg

Kateřina, 14 let

diagnostikováno středně těžké mentální postižení

Marek-7let.jpg

Marek, 7 let

diagnostikováno LMP, projevy úzkosti a známky výchovné zanedbanosti

Tadeas-9let.jpg

Tadeáš, 9 let

diagnostikována dětská mozková obrna: levostranná hemiparéza a LMP

Tereza-10let.jpg

Tereza, 10 let

diagnostikována dětská mozková obrna: levostranná hemiparéza a LMP

Vaclav-8let.jpg

Václav, 8 let

diagnostikováno LMP, vývojová dysfázie receptivního a expresivního typu a poruchy pozornosti

Zdenka-11let (2).jpg

Zdeňka, 11 let

diagnostikováno LMP a atypický autismus

 

 

 

 

Jak řešit projevy nesnášenlivosti ve škole

Ve zpravodaji jsme si představili jednu z variant metodiky Chci to řešit! s výstižným podtitulem Průvodce učitele, který se setká s nesnášenlivostí. Vytvořila ji organizace Amnesty International. Metodika se zabývá rozpoznáváním projevů nesnášenlivosti a šikany a nabízí zcela konkrétní kroky ke zdárnému vyřešení jednotlivých případů. Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami tvoří v tomto ohledu rizikovou skupinu.

 

V souvislosti s hlavním tématem prosincového vydání jsme se zaměřili na šikanu vyvolanou sociálními rozdíly. Tato část metodiky se nazývala Studenti se „kastují“ dle ekonomických rozdílů.

 

Seznamte se také s dalšími nejčastějšími situacemi, které ve školních kolektivech nastávají a za nichž dochází k šikaně kvůli odlišnosti, a projděte si možnosti nabízených řešení:

 

·         Studenti nesnášejí Romy

·         Studenti projevují nesnášenlivost vůči cizincům

·         Šikana

·         Xenofobní projevy mých kolegů či ředitele

·         Mám ve třídě homosexuálně orientované studenty, kteří jsou uráženi

·         Jak reagovat na projevy studentů vůči jakékoli odlišnosti obecně (šprt, tloušťka, nízká/vysoká inteligence)

 

 

Metodická příručka RUZUMmění

 

Učitelům obou stupňů základních škol, jež rádi společně se žáky zabrousí do tajů romštiny a romské kultury, je určena metodická příručka ROZUMmění – Literatura Romů pro práci ve výuce (nejen) romských žáků, kterou zde zpřístupňujeme s laskavým svolením nakladatelství KHER. Na webových stránkách nakladatelství www.kher.cz k ní naleznete rovněž audionahrávky (vybrané úryvky z děl zařazených do knihy) a videonahrávky doplňující publikaci.

 

ROZUMmění – Literatura Romů pro práci ve výuce (nejen) romských žáků

 

 

Mimořádný bonus: videokurzy

Mimořádně do prémiového obsahu zpravodaje Integrace a inkluze ve školní praxi zařazujeme interaktivní videokurzy, které vás hravou formou naučí novým dovednostem v Excelu.

 

image012Evidenční list žáka

V tomto videokurzu si procvičíte vyhledávání podle různých parametrů i ochranu buňky, vybraných funkcí či celého sešitu před nepovolaným zásahem. Výsledný soubor XLSX můžete s úspěchem využít coby základ vlastní evidence žáků

 

Použité funkce: ODKAZ, NEPŘÍMÝ.ODKAZ, KDYŽ, MAX, POZVAHLEDAT, JE.CHYBHODN, NAJÍT, ZLEVA, ČÁST, DÉLKA

 

Spustit videokurz

Otevřít finální soubor XLSX

 

 

 

image027Trojúhelník

V tomto videokurzu se dozvíte, jak lze v Excelu zapsat matematický vzorec pomocí funkcí

Použité funkce: ODMOCNINA, KDYŽ, NEBO, SUMA

 

Spustit videokurz

Otevřít finální soubor XLSX

 

 

 

Soubor 26 pracovních listů

Soubor 26 pracovních listů ve formátu PDF rozdělených do tří skupin (deset listů obecně pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dále šest listů pro dyskalkuliky a deset zábavných úkolů pro rozvoj percepčně-kognitivních funkcí, včetně řešení). Pracovní listy pro dyskalkuliky a žáky se SVP věnovala pro prémiové předplatitele společnost INFRA.

 

     Pracovní listy pro dyskalkuliky

     Pracovní listy pro žáky se SVP

     Deset zábavných úkolů pro rozvoj percepčně-kognitivních funkcí

     Řešení deseti zábavných úkolů pro rozvoj percepčně-kognitivních funkcí

 

 

 

Archiv starších čísel   

INI-IV_03_600x800.jpg

INI-IV_02_161x215.jpg

INI_tit-IV-01_OK_orig.jpg

Listopad 2016

Říjen 2016

Září 2016

INI-III_10_300x400.jpg

Červen 2016

INI-III_09_300x400.jpg

Květen 2016

INI-III_08_300x400.jpg Duben 2016

image029

Březen 2016

image029

Duben 2016

INI-III_05_161x215.jpg Leden 2016