PRÉMIOVÁ VERZE
ČASOPISU PORADCE ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Pouze s prémiovou verzí můžete naplno využít potenciál časopisu Poradce ředitelky mateřské školy. Kromě aktuálního čísla v praktické interaktivní elektronické podobě získáte také plný přístup k ročníku digitálnímu archivu, kompletní záznam webináře a řadu dalších užitečných nástrojů.

 

Elektronická verze aktuálního čísla

 

kga_vi_04_obalka_rgb.jpg

 

Obsah aktuálního čísla:

 

AKTUÁLNĚ

Co se děje… |3|

LEGISLATIVA

I školky jsou trestně odpovědné |4|

TÉMA MĚSÍCE

Rituály v životě předškolního dítěte |6|

TVÁŘÍ V TVÁŘ

Nebojte se vědy |12|

PEDAGOGIKA

Prarodiče a předškoláci |16|

Staří, ale dobří |21|

ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

IVP v MŠ |24|

INSPIRACE

Vánoční myšlenková mapa|28|

Školka hrou pomáhá mateřským školám růst |30|

Vánoce ve znamení tvořivosti a rozvoje |36|

PORADNA

Otázky a odpovědi |39|

VEDENÍ TÝMU

Skončení pracovního poměru – povinnosti zaměstnavatele |40|

Škála pro hodnocení pracovníka |45|

BAZAR ZKUŠENOSTÍ

Kam chodí Ježíšek? |50|

Putování za Vůní lesa |52|

Napněte plachty, vyplouváme! |58|

BEZPEČNÁ ŠKOLKA

K bezpečnosti a ochraně zdraví ve školství |60|

KALENDÁRIUM

prosinec 2016 – leden 2017 |64|

 

 

Videokurzy v Excelu

 

image009Plánovací kalendář

Krok za krokem se dozvíte, jak v Excelu řešit i náročná zadání v oblasti kalendářních dat bez použití maker.

 

Použité funkce: DATUM, MAX, KDYŽ, DENTÝDNE, DEN, POZVYHLEDAT, JE.CHYBHODN, POČET, ROK, SUMA

 

Spustit videokurz

 

Otevřít finální soubor XLSX

 

Tvorba interaktivního týdenního rozvrhu

Mimořádný bonus v podobě videolekce z produktu Excel: Interaktivní výukový kurz. Více se o tomto produktu dozvíte klepnutím na tento odkaz.

Spustit videolekci Tvorba rozvrhu

 

 

Pracovní výkaz

Díky tomuto videokurzu zjistíte, jak vám může Excel ulehčit a urychlit jinak monotónní netvořivou činnost.

 

Použité funkce: SVYHLEDAT, DNES, ROK, MĚSÍC, NEBO, JE.CHYBA, ZVOLIT, DENTÝDNE,NEPŘÍMÝ.ODKAZ, ODKAZ, POZVYHLEDAT, NAJÍT, SUMA

 

Spustit videokurz

 

Otevřít finální soubor XLSM

 


K bezproblémovému spuštění videokurzu je třeba aktuální verze aplikace Adobe Flash Player. Tu si můžete zdarma nainstalovat klepnutím sem.

 

Vzory smluv, dohod a písemností pro personální práci

Zákoník práce č. 262/2006 Sb. a další pracovněprávní předpisy zavedly řadu novinek, které mají odraz v personálních písemnostech. Jde například o příslib zaměstnání, sjednávání odvolatelnosti z pracovního místa, změny v oblasti vzniku a skončení pracovního poměru, v dohodách o pracích konaných mimo pracovní poměr apod. Tím se zvyšuje náročnost a obtížnost personální činnosti. Účelem této přílohy je metodická pomoc všem ředitelkám mateřských škol při uplatňování vzorů personálních písemností v jejich personální praxi.

S ohledem na skutečnost, že většina pracovněprávních písemností vychází z nových nebo změněných ustanovení zákoníku práce, jsou ke vzorům připojeny vysvětlující a podrobnější poznámky.

 

Poznámka:

     Zákoník práce se uvádí zkratkou ZP.

     Příslušné vzory poskytl a komentáře k nim zpracoval JUDr. Ladislav Jouza, odborník na pracovněprávní oblast, spoluautor zákoníku práce, advokát a rozhodce pracovních sporů podle oprávnění MPSV ČR.

 

Ve formátu Wordu:

     Příslib zaměstnání

     Dohoda o odvolatelnosti z vedoucího pracovního místa

     Platový výměr

     Pracovní smlouva pro podnikatelskou sféru

     Pracovní smlouva ve školství

     Pracovní smlouva na dobu určitou

     Žádost zaměstnance o převedení na jinou práci

     Odpověď zaměstnavatele na žádost zaměstnance k převedení na jinou práci

     Převedení na jinou práci

     Dohoda o změně pracovní smlouvy

     Jmenování na pracovní místo

 

Ve formátu PDF:

     Dohoda o odvolatelnosti z vedoucího pracovního místa

     Dohoda o změně pracovní smlouvy

     Jmenování na pracovní místo

     Odpověď zaměstnavatele na žádost zaměstnance k převedení na jinou práci

     Platový výměr

     Pracovní smlouva na dobu určitou

     Pracovní smlouva pro podnikatelskou sféru

     Pracovní smlouva ve školství

     Převedení na jinou práci

     Příslib zaměstnání

     Žádost zaměstnance o převedení na jinou práci

 

 

Archiv starších čísel

 

 

 

 

kga_vi_03_obalka.tif

Listopad 2016

 

KGA_VI_02_obalka_rgb_nahled.jpgŘíjen 2016

 

2016_09_obalka_web_RGB.jpgZáří 2016   

 

Červen 2016

 

 

Květen 2016

 

Duben 2016

 

 

Březen 2016

 

 

Únor 2016

 

 

Leden 2016