UKÁZKA PRÉMIOVÉ VERZE ČASOPISU
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY V PRAXI

Díky prémiové verzi předplatného můžete naplno využít potenciál časopisu Veřejné zakázky v praxi. Kromě aktuálního čísla v  interaktivní elektronické podobě máte také přístup k ročnímu digitálnímu archivu, získáváte kompletní záznamy webinářů (online seminářů) a další užitečné nástroje či dokumenty.

 

Zde si můžete prolistovat ukázkové číslo časopisu:

 

 

Pravidelné rubriky:

     Exkluzivní host: Rozhovory s osobnostmi, které hýbou světem veřejných zakázek

     Co se děje: Pozvánky na akce a novinky ze světa veřejných zakázek

     Otázky čtenářů a odpovědi odborníků

     Zkušenosti z praxe: Konkrétní příklady, návody pro uchazeče a postupy při plnění zakázek

     Optimální nákup: Veřejné zakázky optikou hospodárného nakupování

     Kontrola ve veřejném zadávání: Pravidla, nejzajímavější revizní postupy a správní delikty

     Dotace z prostředků EU: Specifika financování projektů dotovaných z EU

     Místní samospráva: Konkrétní problémy měst a obcí a jejich řešení

     Z legislativy: Čerstvé informace o přijatých a připravovaných změnách

     Novinky v judikatuře: Anotace a výklady rozhodnutí relevantních soudů

     Aréna názorů: Dva odborníci, dva názory na veřejné zakázky

 

 

Záznam webináře Přípravná fáze a vyhlášení zadávacího řízení

Seznamte se s riziky, s nimiž se můžete setkat v přípravné fázi výběrového řízení a v rámci vyhlášení veřejné zakázky, a s metodami, jak postupovat správně. Lektorem aktuálního webináře je Mgr. Jan Turek z advokátní kanceláře Weinhold Legal, který má s řešením problémů v oblasti veřejných zakázek bohaté zkušenosti a poskytne vám konkrétní rady pro vaši praxi.

 

     Praktický výklad (363 MB)

     Otázky & odpovědi (193 MB)

 

 

 

AKTUÁLNĚ

 

Užitečné materiály

     NOVÉ: Tým projektu Podpora implementace a rozvoje sociálně odpovědného veřejného zadávání pro vás ve spolupráci s MMR připravil novou metodickou publikaci Odpovědné veřejné zadávání. V metodice jsou nejprve podrobně popsána právní ustanovení a rozhodovací praxe, které umožňují zohledňování aspektů odpovědného veřejného zadávání. Dále jsou rozvedena témata, která lze odpovědným zadáváním podpořit.

o   Úplnou metodiku naleznete zde.

 

     Směrnice, které regulují oblast veřejných zakázek v členských státech EU,
platné od 17. 4. 2014

o   Směrnice č. 2014/23/EU o udělování koncesí (PDF)

o   Směrnice č. 2014/24/EU o zadávání VZ a o zrušení směrnice č. 18 (PDF)

o   Směrnice č. 2014/25/EU o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice č. 17 (PDF)

 

     Legislativa

o   Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ze Sbírky zákonů (PDF)

o   Zákon o veřejných zakázkách s vyznačením změn od účinnosti technické novely ode dne 6. 3. 2015 (PDF)

o   Technická novela zákona o veřejných zakázkách 2014 (PDF)

o   Transparenční novela zákona o veřejných zakázkách 2012 (PDF)

o   Nový občanský zákoník (PDF)

o   Zákon o obchodních korporacích (PDF)

     Manuál pro komunikaci občana a úřadu – praktický výňatek z publikace Manuál komunikace pro manažery (Nakl. FORUM, 2011) (PDF)

 

 

KOMPLETNÍ archiv starších čísel – pouze pro prémiové odběratele

Březen 2014

      Nové evropské směrnice o VZ: Příležitost pro nový zákon

      Ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová

      Uzavírání rámcových smluv a dodatků podle nového OZ

      IT zakázky: Jak (ne)popisovat požadovaný hardware

      Události (nejen) na poli veřejných zakázek

      Možnosti změn ve smlouvě na plnění veřejné zakázky

      Častá pochybení při kontrolách v rámci strukturálních fondů

      … a další články uvnitř

Leden 2014

      Veřejné zakázky v IT: Na co si dát pozor při pořizování softwaru

      Zita Táborská: Rok 2013 byl na Slovensku ve znamení novelizací

      Novinka: Sociální služby jako předmět veřejných zakázek

      Investice do veřejné infrastruktury: chytře, kvalitně a efektivně

      Majetkově a personálně propojené osoby aneb legální bid rigging?

      … a další články uvnitř

Listopad 2013

      Senátní opatření novelizuje zákon o oveřejných zakázkách

      Petr Rafaj: Soudy zruší
nejvýše dvě procenta z rozhodnutí ÚOHS

      Problémy veřejných zakázek na stavební práce a jejich řešení

      Subdodavatelé veřejných zakázek a související rizika

      Kontrola zadávacích podmínek ze strany dodavatelů

      Co právě řeší AVZ, MMR ČR a další subjekty

      … a další články uvnitř

Září 2013

      Veřejné zakázky ve vztahu k NOZ

      František Lukl: Zadávací proces se musí zjednodušit

      Prokazování kvalifikace ve světle posledních novelizací II.

      Lhůty v zadávacím řízení: přehled pro vaši praxi

      Připravte se na zveřejňování smluv na internetu II.

      Trestněprávní aspekty veřejných zakázek v kostce

      … a další články uvnitř

Červenec 2013

      Kauza anonymní akcie a důsledky jejich zákazu pro veřejné zakázky

      Karolína Peake: Investujme do profesionalizace zadavatelů

      Připravte se na zveřejňování smluv na internetu

      Prokazování kvalifikace ve světle posledních novelizací I.

     Veřejné nákupy, nebo jen veřejné zakázky?

     … a další články uvnitř

Květen 2013

      Perspektivy veřejných
zakázek: krátkodobý a střednědobý výhled

      Radim Jančura: Všímejte si
své komunity, zastavíte korupci

      Bid rigging aneb Tajné dohody uchazečů o zakázku

      Úskalí zakázek financovaných z EU zdrojů z pohledu kontrol

      Aktuality z rozhodovací praxe českých soudů I.

      … a další články uvnitř