UKÁZKA PRÉMIOVÉ VERZE ČASOPISU
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE FIRMY

Díky prémiové verzi předplatného můžete naplno využít potenciál časopisu Statutární zástupce firmy. Kromě aktuálního čísla v  interaktivní elektronické podobě máte také přístup k ročnímu digitálnímu archivu, získáváte kompletní záznamy webinářů (online seminářů) a další užitečné nástroje a dokumenty.

 

Prohlédněte si ukázkové číslo časopisu v elektronické podobě:

 

 

Výběr ze stálých rubrik časopisu:

     Monitor legislativních změn: přijatá legislativa zásadně ovlivňující řízení firmy; informace o chystaných změnách včetně analýz dopadu těchto změn do praxe

     Téma měsíce: rozhovory a názory k aktuálním tématům

     Judikatura: rozbor vybraných soudních rozhodnutí, která mají přímý vliv na správu firmy 

     Obchodní právo: upozornění na povinnosti zásadně ovlivňující řízení firmy

     Pracovní, občanské a daňové právo: pravidla, jež určují vztah mezi statutárním zástupcem a společností

     Bezpečné řízení podnikových procesů: odpovědnosti v oblasti BOZP, ekologie, IT, ochrany osobních údajů, účetnictví ad.

     Finanční rádce: tipy a doporučení pro řízení cash-flow; vymáhání pohledávek; investiční příležitosti; varianty financování podniku z cizích zdrojů ad.

     Inspirace pro management: praktické návody, jak zvyšovat efektivitu řízení firmy

     Manažerské dovednosti: moderní metody pro osobní rozvoj špičkového manažera

     Servis: aktuální informace z dění v institucích veřejné správy i v top firmách na českém trhu

 

Záznam webináře Klíčové změny v reklamacích podle NOZ

Nový občanský zákoník přinesl od 1. ledna 2014 řadu změn, jejichž cílem je posílit ochranu spotřebitele. Webinář vám poskytne cenné informace, jak s ohledem na nová pravidla hájit práva své firmy a úspěšně se bránit proti neoprávněným reklamacím. Lektorem aktuálního webináře je zkušený advokát Mgr. Tomáš Liškutín.

 

     Praktický výklad (158 MB)

     Otázky a odpovědi (114 MB)

 

Záznam webináře Trestní odpovědnost firem a její prevence

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim je dosud čerstvým fenoménem v českém právním řádu. V nové roli se ocitly takřka všechny společnosti. Využijte proto praktického webináře, díky němuž načerpáte cenné informace o preventivních opatřeních a o compliance programech účinné obrany. Lektorem je JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D., který se touto tematikou dlouhodobě intenzivně zabývá.

 

     Praktický výklad (237 MB)

     Otázky & odpovědi (39 MB)

 

 

Užitečné nástroje a další prémiové materiály

     Editovatelné vzory smluv

o   Vzor smlouvy o smlouvě budoucí podle NOZ (DOC)

o   Vzor smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání podle NOZ (DOC)

o   Vzor smlouvy o zápůjčce podle NOZ (DOC)

o   Vzor pachtovní smlouvy podle NOZ (DOC)

o   Vzor smlouvy o zřízení zástavního práva podle NOZ (DOC)

o   Vzor smlouvy o koupi věci užívané v rámci leasingu (DOC)

o   Vzor smlouvy o tiché společnosti (DOC)

o   Vzor smlouvy o dílo (DOC)

 

     Doporučení pro správnou komunikaci na pracovištipraktický výňatek z publikace Manuál komunikace pro manažery (Nakl. FORUM, 2011) (PDF)

 

     Legislativa dotýkající se obchodních korporací

o   Nový občanský zákoník (PDF)

o   Zákon o obchodních korporacích (PDF)

o   Zákon o mezinárodním právu soukromém (PDF)

o   Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rekodifikací (PDF)

o   Zákoník práce (PDF)

o   Trestní zákoník (PDF)

o   Trestní řád (PDF)

o   Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob (PDF)

o   Zákon o ochraně spotřebitele (PDF)

o   Zákon o ochraně osobních údajů (PDF)

o   Občanský zákoník účinný do 31. 12. 2013 (PDF)

o   Obchodní zákoník účinný do 31. 12. 2013 (PDF)

 

Archiv starších čísel

Červen 2014

       Manažer roku 2013 Karel Žďárský

       Na splnění zákonných povinností firem je nejvyšší čas!

       Nová právní úprava: Kdo může jednat za společnost?

       Právo stavby optikou nového občanského zákoníku

       Obchodní podmínky a adhezní smlouvy podle nové legislativy

       5 praktických rad, jak (ne)podnikat v Rusku

       Pro efektivnější práci: Moderní trendy v byznys analýzách

       … a další články uvnitř

Duben 2014

       Senta Čermáková: Cítím vděčnost, kterou chci vracet

       Náhrada újmy v novém občanském zákoníku

       Perspektiva svěřenských fondů podle NOZ

       Pojištění vaší odpovědnosti aneb záchranná brzda

       Nové evropské směrnice o VZ: Příležitost pro nový zákon

       Nová právní úprava z pohledu spol. s r. o.

       Zahraniční obchod v kostce: Jak podnikat v Číně

       Sestavte si svůj osobní cloud

       … a další články uvnitř

Únor 2014

       Tomáš Sokol: Občanský zákoník je pro mě lákavým dobrodružstvím

       K novým institutům s důsledky pro obchodní korporace

       Skončení pracovního poměru: novinky po 1. lednu 2014

       Přechod akciových společností na novou právní úpravu

       Jak se správně vypořádat se „zastaralými smlouvami v IT“

       Novinka ve smluvním právu: pachtovní smlouva

       Směnka v mezinárodním obchodě

       … a další články uvnitř

Prosinec 2013

       Věra Výtvarová: Auditor je jako lékař. Musí umět zdvihnout varovný prst

       10 kroků, kterými byste měli vstoupit do roku 2014

       Jaký bude dopad NOZ na občanský soudní řád?

       Seznamte se s novou terminologií podle NOZ

       Smlouva o nájmu prostoru sloužícího podnikání podle NOZ

       Co přinese revizní novela insolvenčního zákona

       Jak správně vybrat vhodný tablet pro byznys

       … a další články uvnitř

Říjen 2013

       Vladimír Kovář: Děláme to blbě. Ale nejlépe z těch, co znám

       Smlouva o výkonu funkce podle nové právní úpravy 2014

       Nový občanský zákoník versus pracovněprávní vztahy

       Souběh funkcí po účinnosti zákona o obchodních korporacích

       Závazkové (smluvní) právo po 1. lednu 2014

       Seznamte se s „ekoauditovou“ novelou zákona o odpadech

       Daňové novinky: Co přinese turbulentní rok 2014?

       … a další články uvnitř

Srpen 2013

       Změny „smluvního práva“ v novém občanském zákoníku

       Taťána le Moigne:Češi se musí naučit leadershipu a týmové práci

       Být, či nebýt po 1. 1. 2014 statutárním orgánem?

       Věcná práva v novém občanském zákoníku

       Televize a rádio v práci: plňte své zákonné povinnosti

       10 hlavních rizik mezinárodního podnikání

       Big Data aneb ještě lepší využití informací

       … a další články uvnitř