Pozor! Pouze s prémiovou verzí můžete naplno využít potenciálu multimediální publikace DPH: Aktuální výklady a komentáře. Kromě aktuálního vydání v elektronické podobě získáte také řadu užitečných nástrojů a bonusů.

Bonus!

Pouze Vy jako prémioví předplatitelé máte bonusové materiály zdarma. Získejte nyní více informací, jaké jsou navrhované změny daňových zákonů v roce 2019!

Publikace

Doporučujeme

Doporučujeme - obrázek

Víte, jaké novinky v celním řízení pro rok 2019 ovlivní Vaše podnikání?

Seminář Celní předpisy a celní řízení v roce 2019 včetně dopadů do oblasti DPH nabídne detailní informace o konkrétních dokladech potřebných pro celní řízení. Seznámíme vás se změnami v zajištění celního dluhu od 1. 1. 2019 i tím, jak ovlivní vaše obchodování brexit. Současně se dozvíte, jaké celní procedury (formality) je třeba absolvovat při dovozu zboží včetně souvisejících evidenčních a platebních povinnosti, a to jak z pohledu cla, tak z pohledu daně z přidané hodnoty. Prakticky bude vysvětleno, jak správně počítat celní dluh a správnou výši daňové povinnosti u DPH, a to včetně návaznosti na konkrétní dodací podmínky (INCOTERMS) a z nich vyplývající výše vedlejších výdajů, které vstupují do příslušných vyměřovacích základů. Dozvíte se také, jak při vývozu postupovat z hlediska celních předpisů, resp. jaké jsou možné způsoby plnění celních formalit, včetně zjednodušených.

Zjistit více