e-Seminář: Revize technických zařízení

e-Seminář: Revize technických zařízení

Nové požadavky, přehled povinných kontrol a upozornění na nejčastější pochybení

Termín: 30. 1. 2015
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Máte opravdu pod kontrolou dodržování bezpečnostních zásad a pravidelné revize technického stavu všech provozovaných zařízení, s nimiž přicházejí do styku nejen zaměstnanci, ale také další uživatelé vašeho pracoviště? Ujistěte se, že děláte maximum pro jejich bezpečnost, ať už se jedná o revize komína, hromosvodu, výtahů, elektrických spotřebičů či jiných pracovních strojů. Nabízíme vám zcela aktuální znění našeho populárního e-Semináře, který jsme doplnili o nejčastější problémy z praxe na základě vašich podnětů.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl e-Semináře

Získejte ucelený přehled o zákonných povinnostech, normách, povinných kontrolách a revizích všech provozovaných technických zařízení v budovách a na pracovištích. Seznamte se s novými požadavky, odhalte včas hrozící nebezpečí a předejděte problémům při kontrolách ze strany inspektorátů práce či sporům se zaměstnanci a uživateli budov. 

Cílem e-Semináře Revize technických zařízení je důkladně vás seznámit s povinnostmi souvisejícími se zajištěním bezpečného stavu budov a pracovišť. Poradíme vám, jaké požadavky musí splňovat bezpečné pracoviště v parametrech přívodu vzduchu, osvětlení či rozměrů podlahové plochy. Dozvíte se, jaké kontroly a revize musíte v budovách a na pracovištích pravidelně zajistit a jaké odborné profesní požadavky jsou kladeny na osoby, které tyto kontroly nebo revize mohou provádět.

Předáme vám řadu praktických doporučení vztahujících se k práci v kotelnách, s tlakovými a plynovými zařízeními. Upozorníme na nejčastější chyby a závady, kterým je třeba předcházet. Podrobně se budeme věnovat také revizi komínů, hromosvodů, elektrických spotřebičů. Chybět nebudou ani nové požadavky v oblasti inspekce jeřábů, normy vztahující se na výtahy, pracovní plošiny, schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí.

Součástí e-Semináře jsou také vzory kontrolních formulářů, které můžete využít v praxi.

Klikněte zde pro detailní Program e-Semináře

Komu je e-Seminář určen

e-Seminář Revize technických zařízení je určen všem, kteří při výkonu své profese odpovídají za bezpečný stav budov a pracovišť, tedy bezpečnostním technikům, jednatelům společností, majitelům budov, mistrům, vedoucím provozů nebo pracovišť, správcům budov apod.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. S obchodními podmínkami pro e-Semináře se můžete seznámit zde.  

Program

Každý týden od nás obdržíte jednu výukovou lekci ve formátu .pdf dokumentu a oblíbené aplikace Flipping Book, která umožňuje aktivní listování dokumentem. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete a které formě dáte přednost. Na závěr každé lekce jsme pro vás připravili test s nabídkou odpovědí, v němž si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Test bude přístupný po dobu jednoho roku.

1. LEKCE (30. 1. 2015)

Technický stav budov, požadavky na věcné prostředky požární ochrany
a požárně bezpečnostní zařízení

 • Vedení dokumentace o kontrolách a revizích technických zařízení v budovách
 • Požadavky na větrání, přívod minimálního množství vzduchu na pracoviště
 • Požadavky na nucené větrání
 • Požadavky na osvětlení pracovišť, světlou výšku pracovišť, objemový prostor, rozměry podlahové plochy
 • Požadavky na únikové cesty, dopravní cesty, vrata, schodiště, rampy, sklady
 • Hasicí přístroje, požární hydranty, elektrická požární signalizace, samočinné hasicí zařízení
 • Požární ucpávky, požární klapky, požární dveře, nouzové osvětlení, zařízení na odvod tepla a kouře
 • Požární výtahy
2. LEKCE (6. 2. 2015)

Tlaková a plynová zařízení, kotelny, komíny

 • Kontroly a revize tlakových nádob stabilních
 • Kontroly a revize plynových zařízení
 • Tlakové lahve na přepravu plynů
 • Kotelny se zařízeními na plynná paliva
 • Parní a kapalinové kotle
 • Požadavky na vybavení kotelen, pravidelné kontroly kotelen
 • Kontroly a revize komínů
3. LEKCE (13. 2. 2015)

Elektrická zařízení

 • Revize elektrických zařízení
 • Revize hromosvodů
 • Revize elektrických pracovních strojů
 • Revize elektrických spotřebičů
 • Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení
4.    LEKCE (20. 2. 2015)

Zdvihací zařízení

 • Inspekce jeřábů – nové požadavky
 • Revize a revizní zkoušky jeřábů
 • Zvláštní posouzení stavu jeřábů
 • Provozní a odborné prohlídky výtahů, odborné zkoušky, inspekční prohlídky výtahů
 • Pravidelné prohlídky pohyblivých pracovních plošin
 • Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí

Ing. Petr Dostál

Petr Dostál působí jako poradce při zavádění systémů bezpečnosti práce a požární ochrany v rámci ISO 9001, OHSAS 18001.

e-Semináře

e-Semináře

E-seminář probíhá online, technické pokyny Vám zašleme e-mailem.

e-Seminář budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění.

Každý týden od nás emailem obdržíte jednu výukovou lekci ve formátu .pdf dokumentu a oblíbené aplikace Flipping Book, která umožňuje aktivní listování dokumentem. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete a které formě dáte přednost.

Na závěr každé lekce jsme pro vás připravili test s nabídkou odpovědí, v němž si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Test bude přístupný po dobu 3 měsíců.

Nejpozději do 14 dnů od zaslání poslední lekce máte možnost prostřednictvím emailu položit doplňující dotaz vztahující se k obsahu lekce či tématu e-Semináře. Zprostředkujeme vám odpověď.