Akreditované školení na míru: Klíčové změny v poskytování podpůrných opatření aktuálně

Akreditované školení na míru: Klíčové změny v poskytování podpůrných opatření aktuálně

Poskytování podpůrných opatření je velmi komplexní proces, který se řídí podle často se měnících legislativních pravidel. Získejte přehled o všech aktuálních změnách a vyzkoušejte si v praxi tvorbu plánů pedagogické podpory či individuálních vzdělávacích plánů a jejich revizi pod odborným vedením.

Školení má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 31270/2020-2-787. Lze jej hradit prostřednictvím Šablon.

Obsah školení lze přizpůsobit potřebám objednatele. Po celou dobu trvání školení bude prostor pro vaše dotazy, výměnu zkušeností a diskusi.

Školení má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 31270/2020-2-787. 

V případě dodržení akreditovaného rozsahu 8 vyučovacích hodin lze školení hradit prostřednictvím tzv. Šablon.

Akreditovaný obsah školení na míru

  • Současný stav ve školách v oblasti společného vzdělávání
  • Podpůrná opatření – legislativní novinky, jejich přehled a dopad změn pro školy (žáky, učitele, vedení škol, poradenské pracovníky ve škole)
  • Kompenzační pomůcky, IVP, plány pedagogické podpory, organizace vzdělávání žáků s SVP, doporučení poradenských zařízení apod.
  • Mýty a omyly v uplatňování podpůrných opatření (situace z praxe)
  • Individuální plány a plány pedagogické podpory (rozdílnost dokumentů, efektivita zpracování a využívání těchto dokumentů, novinky v legislativě)
  • Asistenti pedagoga (jejich kompetence, spolupráce s pedagogy, fungování v systému školy, novinky upravující jejich působení ve škole)
  • Příklady z praxe, diskuse
  • Případové studie a modelové situace
  • Praktická příprava dokumentů IVP a PLPP s odbornými konzultacemi