Akreditovaný seminář: Formativní hodnocení – jak jej zavést a používat v praxi

Akreditovaný seminář: Formativní hodnocení – jak jej zavést a používat v praxi

Jak pracovat s nejefektivnějším nástrojem zpětné vazby

Termín: 10. 9. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Zanedbávání formativního hodnocení patří podle ČŠI k největším neřestem škol. Jak jej zavést do výuky a přesvědčit rodiče, zvyklé na známky, o jeho výhodách? Co a jak můžeme hodnotit? Jak správně podat zpětnou vazbu, která pomáhá žákům růst? Vše podrobně rozebereme a vyzkoušíme na semináři.

Seminář má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 11590/2020-4-335. Účast lze hradit prostřednictvím Šablon.

 I za tento seminář získáte body, které se vám automaticky započítávají do naší letní akce! Více informací zde.

4 990 Kč
bez DPH

Seminář má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 11590/2020-4-335. Účast lze hradit prostřednictvím Šablon.

Cíl semináře:

Hodnotit ve škole můžeme výkony žáků, jejich dovednosti, výsledky či procesy, kterými dosahují vytyčených cílů. Seminář Formativní hodnocení – jak jej zavést a používat v praxi pomůže učitelům osvojit si principy formativního hodnocení, které žákům podává velmi efektivní zpětnou vazbu s ohledem na individuální pokroky. Zaměříme se na to, jak sbírat informace o jednotlivých žácích, aby jim mohli poskytnout ucelenou zpětnou vazbu, a jak k tomuto účelu slouží žákovská portfolia. Sestavíme si jednoduchý kriteriální rámec hodnocení. Zvláštní prostor bude věnován hodnocení dovedností, které směřují k rozvoji kompetencí. 

Každá absolvent semináře by měl být schopen:

 • vyjmenovat příležitosti, jak formativní hodnocení přispívá k inkluzi,
 • analyzovat pojmy používané v oblasti hodnocení,
 • porovnat formativní a sumativní hodnocení,
 • popsat vlastnosti účinné zpětné vazby,
 • popsat negativa, která přináší známkování,
 • formulovat funkční (SMART) cíle s pomocí Bloomovy taxonomie jako východisko pro hodnocení,
 • popsat různé způsoby hodnocení dovedností žáků, produktů, které vytvořili, a procesů, kterými aktivně prošli,
 • vytvořit příklad kritérií, ukazatelů (indikátorů) a nástrojů pro hodnocení vybrané oblasti.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen:

Akreditovaný seminář Formativní hodnocení – jak jej zavést a používat v praxi je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ.   

Další informace:

Jako účastník obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě.

 

Program akreditovaného semináře (9:00–16:00 hod.)

 • Jaký je rozdíl mezi sumativním a formativním hodnocení
 • Výhody a nevýhody známkování
 • Hodnocení v transmisivní a konstruktivistické škole
 • Jak na žákovská portfólia
 • Cíle a kritéria hodnocení
 • Efektivní zpětná vazba, vnitřní motivace k učení

Mgr. Jiří Hruška

Jiří Hruška je uznávaným lektorem, mentorem a učitelem s mnohaletou praxí. Věnuje se moderním pedagogickým tématům, jako je formativní hodnocení, společné vzdělávání či efektivní metody výuky, kde je aktivní především poznávající žák.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

4 990 Kč
bez DPH