Akreditovaný seminář: Společné vzdělávání s výukou na míru

Akreditovaný seminář: Společné vzdělávání s výukou na míru

Efektivní metody a formy učení respektující SVP

Termín: 13. 10. 2020
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Běžná třída představuje velký kotel různorodých vzdělávacích potřeb. Žáci se SPU, se zdravotními hendikepy, poruchami pozornosti, problémovým chováním... Téměř všichni mají nějaké znevýhodnění! Jaké formy a metody výuky použít, aby sedly každému na míru? Seznamte se s efektivními postupy pod vedením zkušeného lektora.

Seminář má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 11590/2020-4-335. Účast lze hradit prostřednictvím Šablon.

Ve dvou se to lépe táhne! Přihlaste se se svým kolegou a získejte slevu 15 %.

4 990 Kč
bez DPH

Seminář má akreditaci MŠMT: Č.j.: MSMT- 11590/2020-4-335. Účast lze hradit prostřednictvím Šablon.

Cíl akreditovaného semináře:

Účastníci se seznámí se strategiemi výuky, které umožňují respektovat individuální možnosti, tempo a odlišnosti (sociální, kulturní, zdravotní, náboženské apod.) každého žáka. Zanalyzují své vzdělávací potřeby směrem k inkluzi. Navrhnou konkrétní příležitosti k aplikaci vnější i vnitřní diferenciace na škole. Účastníci by měli po absolvování semináře vědět, proč je dobré výuku měnit a jak vytvářet/zajistit podnětný prostor pro učení a pestré materiálně technické zázemí.

Klikněte zde pro detailní program semináře.

Komu je seminář určen:

Seminář Společné vzdělávání s výukou na míru je určen pedagogickým pracovníkům ZŠ a SŠ.   

Další informace:

Jako účastník akreditovaného semináře obdržíte OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které můžete využít ve svém CV. V ceně semináře jsou podkladové materiály v elektronické podobě.

 

Program akreditovaného semináře (9:00–16:00 hod.)

  • Jaký je rozdíl mezi diferenciací a individualizací výuky
  • Jaký je rozdíl mezi inkluzí a integrací
  • Metody aktivního učení a jejich používání v rámci modelu třífázového učení E-U-R (analýza ukázek)
  • Jak efektivně plánovat a řídit skupinové a kooperativní vyučování
  • Jak formulovat funkční cíle
  • Typy projektů a specifické způsoby jejich přípravy a realizace
  • Jak efektivně hodnotit žáky a jejich práci (procesy a produkty) a vést žáky k sebehodnocení
  • Společná reflexe – přijímání a poskytování zpětné vazby k prezentovaným plánům i přípravám

 

Mgr. Jiří Hruška

Jiří Hruška je uznávaným lektorem, mentorem a učitelem s mnohaletou praxí. Věnuje se moderním pedagogickým tématům, jako je formativní hodnocení, společné vzdělávání či efektivní metody výuky, kde je aktivní především poznávající žák.

Praha

Praha

Seminář se koná v konferenčních prostorách v Praze, místo upřesníme 5 dní před konáním.

Informace k místu konání vám včas zašleme e-mailem.

4 990 Kč
bez DPH