Seminář: Veřejné zakázky na stavební práce

Seminář: Veřejné zakázky na stavební práce

Významné změny po vydání prováděcích vyhlášek

Termín: 27. 2. 2013
Přednáší:

Veřejné zakázky na stavební práce jsou specifické návazností na další právní předpisy i řadou praktických otázek ohledně jejich přípravy a realizace. Seznamte se s jejich novou podobou po prováděcích vyhláškách o dokumentaci pro zadání stavby, soupisu prací s výkazem výměr a obchodních podmínkách stavebních zakázek.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl semináře

Náplní semináře Veřejné zakázky na stavební práce je problematika zadávání veřejných zakázek ve stavebnictví. Zaměříme se na oblasti, které jsou pro stavební zakázky specifické či typické, včetně příslušných souvztažností.

Budeme se věnovat novinkám, které přinesla v této oblasti tzv. transparenční novela č. 55/2012 Sb. účinná od 1. dubna loňského roku, a prvním zkušenostem s nimi. Komplexněji se seznámíme s vybranými okruhy zákona.

Pozornost soustředíme na zadávací podmínky, jejichž obsah zásadně ovlivnila vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce.

Na semináři budete mít možnost diskutovat o složitých či dlouhodobě uspokojivě nevyřešených otázkách stavebních zakázek, jakými jsou například dělení zakázek, zadávání víceprací, mimořádně nízké nabídkové ceny či změny uzavřených smluv.

Klikněte zde pro detailní Program semináře.

Komu je seminář určen

Seminář Veřejné zakázky na stavební práce je určen jak zadavatelům stavebních veřejných zakázek, tak dodavatelům, kteří se o tyto veřejné zakázky ucházejí. Konfrontace těchto dvou skupin může být pro seminář přínosem.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. V ceně semináře jsou podkladové materiály, občerstvení v průběhu kurzu a teplý oběd. Obchodní podmínky jsou k vaší dispozici zde. 

PROGRAM CELODENNÍHO SEMINÁŘE (9,00 - 15,30 hod.):

1.    Úvod – veřejné zakázky na stavební práce po novele

2.    Veřejné zakázky na stavební práce – vymezení, dělení zakázek

3.    Zadávací dokumentace a její poskytování

    • vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
    • vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce

4.    Vybrané otázky zadávacích řízení – zjednodušené podlimitní řízení, jednací řízení bez uveřejnění (vícepráce)

5.    Kvalifikace

6.    Nové transparenční povinnosti a stavební zakázky

7.    Podání nabídky a výběr nejvhodnější nabídky

Mgr. David Dvořák, LL.M., Ph.D.

David Dvořák je partnerem advokátní kanceláře MT Legal s.r.o.