e-Seminář: BOZP: Jak nastavit školení bezpečnosti práce v souladu s předpisy?

e-Seminář: BOZP: Jak nastavit školení bezpečnosti práce v souladu s předpisy?

Vyvarujte se chyb v nedostatečně sestaveném školení a špatném proškolení vašich zaměstnanců

Termín: 2. 9. 2011
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Při sestavování osnovy vstupního i následujícího školení zaměstnanců v oblasti BOZP dochází velmi často k chybám, které v případě nehody na pracovišti mají citelný dopad na organizaci v podobě sankcí a trestněprávní odpovědnosti.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl e-Semináře:

Po absolvování e-Semináře získáte nezbytnou orientaci v problematice školení zaměstnanců a vyhnete se četným problémům, které vznikají při pracovních úrazech s následnou pracovní neschopností nebo při kontrolách oblastních inspektorátů práce.

I když vyčerpávajícím způsobem postihnout všechny rizikové aspekty při školení zaměstnanců je téměř nemožné, jde o to, aby vaše organizace byla co nejvíce chráněna před následnými postihy.

Díky e-Semináři získáte i přehled o tom, jaká školení musíte s ohledem na provozní podmínky vaší organizace zajistit, kdo je oprávněn jednotlivá školení provádět a co musí obecně všechna školení obsahovat.

Získejte tyto znalosti včetně řady doporučení v rámci našeho e-Semináře, ve kterém se budeme snažit účinnou a snadno zapamatovatelnou formou vám přiblížit všechny zásady, které musíte dodržet a zároveň vás varovat přede všemi neustále se opakujícími nedostatky v systému školení zaměstnanců.

Klikněte zde pro detailní Program e-Semináře

Komu je e-Seminář určen:

e-Seminář BOZP: Jak nastavit školení bezpečnosti práce v souladu s předpisy? je určen všem, kteří při výkonu své profese odpovídají za bezpečnost práce a za školení zaměstnanců (jednatelům společností, personalistům, mistrům, vedoucím provozů nebo pracovišť, osobám odpovědným za bezpečnost práce). 

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.   

Program:

 

Každý týden od nás obdržíte jednu lekci v elektronickém formátu. Záleží pouze na Vás, kdy si zaslaný materiál prostudujete. Na závěr každé lekce jsme pro Vás připravili soubor otázek, jejichž zodpovězením si ověříte, že jste dané tematice porozuměli. Správné odpovědi na otázky Vám zašleme vždy s následující lekcí.

 

1. LEKCE   (2. 9. 2011)

Školení BOZP a PO

1.         Úvod – obecná povinnost provádět školení

2.         Co musí obsahovat každé školení nebo seznámení zaměstnanců

3.         Obecná osnova školení zaměstnanců v oblasti BOZP

4.         Školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany

4.1        Pracoviště se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

4.2        Odborná způsobilost školitelů na pracovištích se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

4.3        Pracoviště bez zvýšeného nebo vysokého požárního nebezpečí

 

2. LEKCE   (9. 9. 2011)

Školení ostatních odborných činností

1.         Druhy odborných činností

2.         Osoby oprávněné provádět školení ostatních odborných činností

2.1        Školení řidičů referentských vozidel

2.2        Školení řidičů s profesním průkazem

2.3        Školení řidičů motorových manipulačních vozíků

2.4        Školení obsluhy stabilních tlakových nádob

2.5        Školení obsluhy zdvihacích zařízení

2.6        Školení obsluhy plynových zařízení

2.7        Školení topičů

2.8        Školení obsluhy stavebních strojů

2.9        Školení lešenářů

2.10      Školení osob s odbornou způsobilostí v elektrotechnice 

 

3. LEKCE   (16. 9. 2011)

Nejčastější nedostatky při školení vlastních zaměstnanců i zaměstnanců jiných zaměstnavatelů na pracovišti organizace; termíny zdravotních prohlídek, lékařský posudek

1.         Nejčastější nedostatky v osnovách školení zaměstnanců, zejména při školení odborných  profesí

2.         Povinnosti při činnosti zaměstnanců jiných zaměstnavatelů na pracovišti organizace

3.         Nejčastější závady shledané oblastními inspektoráty práce

4.         Četnost zdravotních prohlídek

5.         Lékařský posudek

Ing. Petr Dostál

Petr Dostál působí jako poradce při zavádění systémů bezpečnosti práce a požární ochrany v rámci ISO 9001, OHSAS 18001.

e-Semináře

e-Semináře

E-seminář probíhá online, technické pokyny Vám zašleme e-mailem.

e-Seminář budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění.

Každý týden od nás emailem obdržíte jednu výukovou lekci ve formátu .pdf dokumentu a oblíbené aplikace Flipping Book, která umožňuje aktivní listování dokumentem. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete a které formě dáte přednost.

Na závěr každé lekce jsme pro vás připravili test s nabídkou odpovědí, v němž si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Test bude přístupný po dobu 3 měsíců.

Nejpozději do 14 dnů od zaslání poslední lekce máte možnost prostřednictvím emailu položit doplňující dotaz vztahující se k obsahu lekce či tématu e-Semináře. Zprostředkujeme vám odpověď.