Česko-slovenské účetnictví pro firmy s pobočkou na Slovensku

Česko-slovenské účetnictví pro firmy s pobočkou na Slovensku

Rozdíly v legislativě - Daň z příjmu PO - DPH

Máte pobočku na Slovensku nebo ji plánujete založit? A víte, jakými způsoby musíte vést účetnictví a plnit daňové povinnosti v Česku a Slovensku? Připravili jsme pro vás praktickou publikaci plnou návodných postupů, rad a tipů. Na jednom místě přehledně zjistíte, jaké jsou rozdíly v účtování v Česku a na Slovensku, jakými způsoby propojit obě účetnictví a jak si poradit s DPH a DPPO. Příručka navíc zahrnuje spoustu příkladů, grafických komparací a ukázek, díky nimž získáte přehled o svých povinnostech!

3 390 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis publikace

České firmy, které mají zřízenou svou pobočku na Slovensku, se musí vypořádat s řadou specifických povinností ohledně vedení účetnictví a zdaňování. Dle zákonů obou zemí musí vést účetnictví slovenské provozovny dle slovenské legislativy a zároveň musejí stejné účetní případy zachytit do českého účetnictví. I přes podobnou účetní legislativu obou zemí existují rozdíly v účtování, které musí účetní jednotka znát. Navíc v praxi firmy bojují s nejasným způsobem zaúčtování slovenské pobočky do českého účetnictví. 

Poradit se se všemi těmito nástrahami není snadné - využije naší praktické publikace, která přináší praktický přehled Vašich povinností v oblasti účtování a zdanění jak v českém, tak slovenském účetnictví. To vše uceleně a na jednom místě!

Seznamte se s obsahem publikace.

Publikace vám poslouží jako: 

 • pomocník při účtování v českém i slovenském účetnictví
 • průvodce vašimi daňovými i účetními povinnostmi v Česku a na Slovensku
 • rádce - jak se vyhnout nejčastějším chybám a rizikům

Komu je publikace určena

Publikace Česko-slovenské účetnictví pro firmy s pobočkou na Slovensku je určena českým firmám, které mají stálou provozovnu na Slovensku buďto bez právní sujbektivity nebo jako dceřinou společnost. 

Specifikace

Multimediální publikace Česko-slovenské účetnictví pro firmy s pobočkou na Slovensku zahrnuje šanon (formátu A5) a vzory, šablony, formuláře, dokumenty dle aktuální legislativy a další užitečné materiály, které využijete ve své praxi.

Česko-slovenské účetnictví pro firmy s pobočkou na Slovensku

 • praktický šanon formátu A5
 • vzorové formuláře, šablony, dokumenty a legislativa 
 • vybraný obsah rovněž v elektronické podobě se snadným vyhledáváním

Složka (šanon) zahrnuje informace, praktické návody a checklisty z následujících oblastí:

1.      Povinnosti české účetní jednotky s provozovnou na Slovensku

 • Způsoby vedení účetnictví

 

2.       Porovnání rozdílů vedení účetnictví dle české a slovenské legislativy

 • Obsah účetních dokladů, účetních knih a operace s nimi
 • Uchování účetní dokumentace
 • Oceňování majetku a závazků
 • Obsah výroční zprávy
 • Inventarizace majetku a související dokumentace
 • Účetní závěrka včetně povinných příloh, konsolidace
 • Analytické účty
 • Sankce za porušení povinností

 

3.       Způsoby propojení českého a slovenského účetnictví

 • Postupy a pravidla 
 • Sestavení převodových můstků
 • Majetek, zásoby
 • Finanční účty
 • Kapitálové účty
 • Pohledávky, závazky
 • Časové rozlišení, zúčtovací vztahy
 • Fondy a dlouhodobé závazky a rezervy
 • Náklady 

 

4.       Daň z příjmu PO v ČR a SR

 • Povinnosti v ČR a v SR
 • Specifika slovenského DAP PO

 

5.       DPH v ČR a SR

 • Vznik povinnosti a registrace DPH
 • Vznik daňové povinnosti a určení místa plnění
 • Místo poskytnutí služeb při stavební činnosti
 • Konsignační sklad z pohledu DPH
 • Určení kurzu pro účely DPH
 • Opravy sazby daně, jejich odpočet a uplatnění
 • Nárok na odpočet daně
 • Řetězové obchody a DPH
 • Evidence DPH
 • Třístranný obchod, karuselové podvody
 • Režim přenesení daňové povinnosti 

 

3 390 Kč
bez DPH a expedičních nákladů