DPH: Aktuální výklady a komentáře

DPH: Aktuální výklady a komentáře

Praktický průvodce změnami v DPH

První publikace svého druhu na trhu – zohledňuje všechny změny v oblasti DPH, které od 1. 1. 2013 vyvolala rozsáhlá, na poslední chvíli schválená novelizace. Kompletní multimediální manuál pro plátce DPH včetně konkrétních příkladů z praxe poskytuje návodné postupy pro každou situaci a výklad problémových oblastí.
 

Autor:

2 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů

Popis produktu

Publikace DPH: Aktuální výklady a komentáře sleduje všechny legislativní změny v problematice DPH a přináší aktuální a praktické informace od autorky, která patří k nejuznávanějším expertům v této oblasti. Obsahuje kompletní manuál všech změn DPH včetně těch vyvolaných zásadní technickou novelou a úpravou sazeb s účinností od 1. 1. 2013. Komentáře, doporučené postupy a upozornění na časté chyby, kterých se plátci při účtování DPH dopouštějí, jsou zpracovány přehlednou a srozumitelnou formou tak, abyste je mohli snadno využít ve své každodenní praxi.

Autorka se zaměřila na problematické oblasti, např. zúčtování zálohových plateb z roku 2012, minimalizaci rizika vyplývajících z tzv. institutu nespolehlivého plátce, vystavování daňových dokladů, finančního pronájmu, rozšíření okruhu přijatých zdanitelných plnění, kterých se týká úprava a vyrovnání odpočtu daně, opravy sazby daně, obchodování s použitým zbožím při dovozu zboží, úpravy a vyrovnání odpočtu daně, tzv. poměrování odpočtu daně, stanovení místa plnění, přenesení daňové povinnosti u stavebních a montážních prací ad. Aktuální podrobný obsah publikace naleznete v záložce s označením Obsah. 

Součástí publikace je i CD-ROM, který obsahuje platnou legislativu, judikáty a vzory daňových dokladů.

Aktuálnost a návaznost na platnou legislativu DPH je zajišťována pravidelným aktualizačním servisem. O výhodách aktualizačního servisu si přečtěte zde.

Výhody produktu

  • Získáte přehled o všech aktuálních změnách v oblasti DPH, včetně změn vyvolaných novelou s účinností od 1. 1. 2013, a doporučené postupy pro aplikaci těchto změn do praxe.
  • Jasně stylizované komentáře Vám pomohou zorientovat se v rozsáhlých daňových předpisech.
  • Výklad je demonstrován na konkrétních příkladech z praxe.
  • Na CD-ROMu jsou k dispozici příklady sestavení daňových přiznání, aktuálně platné tiskopisy a legislativa, upozornění na aktuální a chystané změny v oblasti DPH, nejnovější výklady Ministerstva financí ČR a další.
  • Přehledné členění publikace usnadňuje vyhledávání konkrétního problému z praxe.

Komu je produkt určen

Produkt je určen plátcům DPH a osobám sestavujícím měsíční a čtvrtletní daňová přiznání k DPH, kteří jsou zodpovědni za bezchybné zavedení veškerých úprav do praxe.

Specifikace produktu

Multimediální publikace obsahuje textovou část (formát A5, cca 1 120 stran) a CD-ROM, na kterém naleznete platnou legislativu k DPH, judikáty, vzory daňových dokladů a další.

Vzorové strany

Princip reverse charge.pdf (dokument Adobe PDF)Princip reverse charge.pdf 83 KB

Vyúčtování zálohových faktur.pdf (dokument Adobe PDF)Vyúčtování zálohových faktur.pdf 57 KB

Ručení za nezaplacenou daň.pdf (dokument Adobe PDF)Ručení za nezaplacenou daň.pdf 68 KB

 

Obsah publikace DPH: Aktuální výklady a komentáře (dokument Adobe PDF)DPH: Aktuální výklady a komentáře (89 KB)

Na přiloženém CD naleznete platnou legislativu, judikáty, vzory daňových dokladů a konkrétní příklady sestavení daňového přiznání k DPH.

Ing. Dagmar Fitříková

Dagmar Fitříková byla 10 let zaměstnána na Finančním ředitelství v Ostravě, v současnosti působí jako daňový expert ve společnosti ABC.TAXES.

Ing. Dagmar Procházková

Ing. Olga Hochmannová

Olga Hochmannová je daňovým poradcem.

2 990 Kč
bez DPH a expedičních nákladů