e-Learning: Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství

e-Learning: Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství

Typy učitelů, krizová komunikace, hodnocení práce

Termín: 16. 11. 2018 – 7. 12. 2018
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Žáci nejsou jediní, komu chybí motivace. I učitelé potřebují motivovat a být pravidelně hodnoceni. A tento těžký úkol je na Vás – vedoucích. Nevyhýbejte se mu a naučte se jej využívat ve svůj prospěch i pro dobro celé školy! Začněte své pracovníky hodnotit pravidelně, využijte jejich silné stránky a potlačte ty slabé. Pozitivní motivace je silným nástrojem a musí se s ní pracovat opatrně, aby nebyla kontraproduktivní. Získejte praktické tipy od zkušeného ředitele!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

e-Learning si můžete prostudovat z pohodlí domova či kanceláře v čase, který vám vyhovuje, a ověřit si své znalosti v interaktivních testech.

Cíl e-learningu

Cílem našeho e-learning Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství je poskytnout vám užitečné informace o profesním hodnocení pedagogů a dalších zaměstnanců ve školství.

V jednotlivých lekcích se podrobněji podíváme na typologii učitelů dle jejich přístupu k žákům, krizovou komunikaci, komunikaci s problémovými zaměstnanci.

Chybět nebudou ani tipy na motivační hodnocení pedagogického procesu a pracovního výkonu zaměstnanců, jejich sebehodnocení a leadership. Ukážeme si, jak jednat v krizových situacích a jak využít hodnocení ve svůj prospěch.

Eliminujte negativní vlivy problémových spolupracovníků a podpořte pozitivní klima Vaší školy – v našem e-learningu naleznete potřebné nástroje. Zkušený autor vychází z českého školního prostředí, nikoliv suché teorie a pomůže Vám hodnocení zavést do každodenní praxe bez větších problémů.

Klikněte zde pro detailní program e-learningu.

Komu je e-learning určen

e-Learning Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství je určen všem ředitelům škol a školských zařízení, případně dalším vedoucím osobám, které chtějí vybudovat kvalitní tým zaměstnanců a hodnocení využívat efektivně.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.

 

Program

Každý týden od nás obdržíte jednu výukovou lekci, která umožňuje aktivní listování dokumentem. V závěru každé lekce jsme pro vás připravili soubor otázek, jejichž zodpovězením si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli.

Z témat e-learningu vybíráme:

 • Typologie učitelů a typologie třídních učitelů – typy, silné a slabé stránky a jak s nimi pracovat
 • Společenská role učitele a role třídních učitelů v nastavení a zavádění změn ve výuce a klimatu třídy a školy
 • Hodnocení procesů a výkonu – možnosti, úskalí a pasti systémů.
 • Problémoví spolupracovníci a jak s nimi efektivně pracovat, resp. jak eliminovat jejich negativní vlivy
 • Pozitivní motivace jako silný nástroj – nejnovější výzkumy spojené s pochvalou, pozitivní motivací (co se vyplácí, co ne a na co si dát pozor, aby konečný efekt nebyl spíše kontraproduktivní)
 • Hodnoty, pravidla a aktivní tvorba pozitivního klimatu v učitelském kolektivu
 • Příklady, praktické nástroje, doporučení i problémová rozhodnutí
 • Důvěra a vzájemný respekt (nezbytné podmínky a způsoby realizace v praxi)

 

HARMONOGRAM E-LEARNINGU:

1. lekce 16. 11. 2018: Typologie učitelů a vliv jednotlivých typů na rozvoj žáka

  • Zásady vedení týmů a lidí
  • Plnění pracovních povinností
  • Zóna pohodlí a její indikátory
  • Obranné mechanismy
  • Typologie učitelů dle jejich přístupu k žákům

2. lekce 23. 11. 2018: Krize, krizové situace a problémoví učitelé

  • Vliv problémových učitelů na kvalitní vedení celého týmu
  • Chování lídra v krizi a zvládání takových situací
  • Prevence krizových situací
  • Typologie problémových zaměstnanců, jejich popis a způsob efektivní komunikace s nimi

3. lekce 30. 11. 2018: Hodnocení výkonu a výsledku

  • Formy správného hodnocení zaměstnanců a jejich výkonu a výsledku
  • Scoreboardy a jejich forma, tvorba, nasazení a využití v praxi
  • Silné a slabé stránky hodnocení a scoreboardů
  • Metody a formy vhodné pro školské prostředí

4. lekce 7. 12. 2018: Problematika vnitřní a vnější motivace

  • Nové poznatky v daném oboru
  • Vhodné výzkumy v daném oboru a jejich dopady na školství
  • Vhodné formy motivace a jejich nasazení ve škole 

Mgr. Miloslav Hubatka

Miloslav Hubatka vystudoval Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Přes dvacet let pracoval ve školství, z toho 10 let jako ředitel základní školy se zaměřením na moderní technologie a rozvoj nadání a talentu dětí.

e-Learning

e-Learning

e-Learning probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

e-Learning budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete.

 • V každé lekci řada interaktivních prvků, díky kterým si hravou a zábavnou formou ihned ověříte, jak jste všemu porozuměli – kvízy, testy, dialogové karty, prezentace a další.
 • Prakticky strukturovaný, multimediální obsah – graficky zvýrazněné úkoly, praktická doporučení, důležité rady...
 • Přehledná a funkční navigace, která je u jednotlivých lekcí vždy po ruce.
 • Kompletní obsah i všechny související informace na jediné webové stránce – nemusíte nic stahovat ani instalovat.
 • Bezplatný odpovědní servis formou jednoduchého kontaktního formuláře – písemnou odpověď od odborníka získáte e-mailem nejpozději do jednoho týdne.