e-Learning: Povinnosti při správě a používání služebního vozidla v roce 2019

e-Learning: Povinnosti při správě a používání služebního vozidla v roce 2019

Předcházejte účinně bezpečnostním rizikům při provozování služebního vozidla

Termín: 29. 3. 2019 – 18. 4. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Znáte aktuální pravidla pro správu Vašeho služebního vozu? Víte, k jakým změnám došlo při schvalování technické způsobilosti či u povinné výbavy?Je třeba hlídat bodový systém řidičů referentů? Znáte pravidla pro používání služebního vozidla k soukromým účelům a naopak? A jak řešit odpovědnost za úraz v případě dopravní nehody, převážíme-li ve služebním voze klienta? Náš e-Learning vám poskytne odpovědi na nejčastější dotazy z praxe.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl e-Learningu

Prohlédněte si ukázku e-Learningu!

Cílem e-Learningu Povinnosti při správě a používání služebního vozidla je přiblížit vám přehlednou a srozumitelnou formou nejdůležitější zákonné povinnosti, které máte jako zaměstnavatel či zaměstnanec při správě a používání služebního vozidla. Součástí e-Learningu jsou nejčastější dotazy k této problematice přímo z praxe, například jak je to s používáním služebního vozidla pro soukromé účely a s používáním soukromého vozidla pro pracovní účely.

Zvláštní pozornost věnujeme otázkám školení „řidičů referentů“. Zjistíte, co musí školení obsahovat, jaká je jeho periodicita i jak jej organizovat. Uvedeme také na pravou míru nejasnosti ve zdravotních prohlídkách těchto zaměstnanců ve vztahu k zaměstnavateli.

Připomeneme si, jak správně pečovat o dobrý technický stav vozidla, co je třeba kontrolovat a v jakých intervalech. Poradíme vám, na co si dát v této souvislosti pozor a co rozhodně nepodcenit. Podrobněji se budeme zabývat počínáním řidiče a jeho povinnostmi v případě dopravní nehody. Poskytneme vám užitečné vzory tiskopisů a předpisů.

Klikněte zde pro detailní program e-Learningu

Komu je e-Learning určen

e-Learning Povinnosti při správě a používání služebního vozidla je určen všem osobám odpovědným za správu vozového parku a proškolení řidičů referentských vozidel, tedy správcům vozů, bezpečnostním technikům i řidičům referentských vozidel. Důležité informace přinese také majitelům firem a vrcholovým manažerům, kteří zodpovídají za dodržení základních bezpečnostních pravidel.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. S obchodními podmínkami pro e-Learning se můžete seznámit zde

Nejpozději do 14 dnů od zaslání poslední lekce máte možnost prostřednictvím emailu položit doplňující dotaz vztahující se k obsahu lekce či tématu e-Learningu. Zprostředkujeme vám odpověď.

Program

Prohlédněte si ukázku e-Learningu!

Každý týden Vám zpřístupníme jednu výukovou lekci na speciální webové stránce – nemusíte nic stahovat ani instalovat. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete. Na závěr každé lekce jsme pro vás připravili test s nabídkou odpovědí, v němž si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Webová stránka bude přístupný po dobu 2 měsíců.

1. LEKCE (29. 3. 2019)

Základní právní předpisy ve vztahu k řízení a provozu vozidel (1. část)

 • Požadavky na školení řidičů referentských vozidel
 • Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
 • Vybavení řidičů osobními ochrannými pracovními prostředky
 • Bodový systém a řidiči referentských vozidel
 • Povinnosti zaměstnavatele při provozování dopravy dopravními prostředky
 • Zdravotní prohlídky zaměstnanců používajících v pracovněprávním vztahu motorová vozidla
2. LEKCE (5. 4. 2019)

Základní právní předpisy ve vztahu k řízení a provozu vozidel (2. část)

 • Podmínky provozování silniční dopravy a povinnosti dopravců
 • Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • Podmínky provozu na pozemních komunikacích
 • Technický stav vozidla
 • Časové intervaly technických prohlídek vozidel
 • Schvalování technické způsobilosti
3. LEKCE (12. 4. 2019)

Problematika zákona o silničním provozu

 • Povinnosti řidiče
 • Provoz v zimním období
 • Dopravní nehoda
 • Zastavování vozidel
 • Zabránění v jízdě řidiči motorového vozidla a zadržení řidičského průkazu
4. LEKCE (18. 4. 2019)

Vzorová dokumentace a bodový systém

 • Bodové hodnocení přestupků
 • Vzor místního provozního bezpečnostního předpisu pro provozování dopravy dopravními prostředky
 • Vzor posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel – řidiči referentských vozidel
 • Vzor potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy
 • Vzor žádosti o odečet bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy

 

Ing. Petr Dostál

Petr Dostál působí jako poradce při zavádění systémů bezpečnosti práce a požární ochrany v rámci ISO 9001, OHSAS 18001.

e-Learning

e-Learning

e-Learning probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

e-Learning budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete.

 • V každé lekci řada interaktivních prvků, díky kterým si hravou a zábavnou formou ihned ověříte, jak jste všemu porozuměli – kvízy, testy, dialogové karty, prezentace a další.
 • Prakticky strukturovaný, multimediální obsah – graficky zvýrazněné úkoly, praktická doporučení, důležité rady...
 • Přehledná a funkční navigace, která je u jednotlivých lekcí vždy po ruce.
 • Kompletní obsah i všechny související informace na jediné webové stránce – nemusíte nic stahovat ani instalovat.
 • Bezplatný odpovědní servis formou jednoduchého kontaktního formuláře – písemnou odpověď od odborníka získáte e-mailem nejpozději do jednoho týdne.