e-Seminář: BOZP: Jak nastavit školení v souladu s předpisy?

e-Seminář: BOZP: Jak nastavit školení v souladu s předpisy?

Vyvarujte se chyb při sestavování školení a neefektivního proškolení BOZP Vašich zaměstnanců

Termín: 18. 5. 2012
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

V rámci e-Semináře získáte dokonalý přehled o tom, čeho si máte všímat a čeho se vyvarovat při sestavování osnovy školení zaměstnanců. Poradíme Vám, jak nastavit vstupní školení, prováděné personalistou nebo jinou osobou odpovědnou za bezpečnost práce či  následné odborné školení, které provádí mistr nebo vedoucí s ohledem na podmínky konkrétního pracoviště. e-Seminář Vám poskytne praktické příklady a upozorní na nejčastější chyby, k nimž při školení zaměstnanců dochází.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl e-Semináře:

Po absolvování e-Semináře získáte nezbytnou orientaci v problematice školení BOZP zaměstnanců a vyhnete se četným problémům, které vznikají při pracovních úrazech s následnou pracovní neschopností nebo při kontrolách oblastních inspektorátů práce.

Ačkoliv je téměř nemožné vyčerpávajícím způsobem postihnout všechny rizikové aspekty při školení zaměstnanců, je důležité, aby Vaše organizace byla co nejvíce chráněna před následnými postihy.

Díky e-Semináři získáte přehled o tom, jaká školení BOZP musíte s ohledem na provozní podmínky Vaší organizace zajistit, kdo je oprávněn jednotlivá školení provádět a co musí obecně všechna školení obsahovat.

Získejte tyto znalosti a praktická doporučení v rámci našeho e-Semináře, ve kterém se budeme snažit Vám přiblížit účinnou a snadno zapamatovatelnou formou všechny zásady, které musíte dodržet, a zároveň Vás varovat přede všemi neustále se opakujícími nedostatky v systému školení BOZP.

Klikněte zde pro detailní Program e-Semináře.

Komu je e-Seminář určen:

e- Seminář BOZP: Jak nastavit školení v souladu s předpisy? je určen všem, kteří při výkonu své profese odpovídají za bezpečnost práce a za školení zaměstnanců, tedyjednatelům společností, personalistům, mistrům, vedoucím provozů nebo pracovišť. 

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.   

Program:

Každý týden od nás obdržíte jednu výukovou lekci v elektronickém formátu. Záleží pouze na Vás, kdy si zaslaný materiál prostudujete. Na závěr každé lekce jsme pro Vás připravili test – soubor otázek, jejichž zodpovězením si ověříte, že jste dané tématice porozuměli. Správné odpovědi Vám zašleme vždy s následující lekcí.

 

1. LEKCE (18. 5. 2012)

Školení BOZP a PO

1. Obecná povinnost provádět školení

2. Co musí obsahovat každé školení nebo seznámení zaměstnanců

3. Obecná osnova školení zaměstnanců v oblasti BOZP

4. Školení zaměstnanců v oblasti požární ochrany

     4.1 Pracoviště se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

     4.2 Odborná způsobilost školitelů na pracovištích se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

     4.3 Pracoviště bez zvýšeného nebo vysokého požárního nebezpečí

 

2. LEKCE (25. 5. 2012)

Školení ostatních odborných činností

1.  Druhy odborných činností

2.  Osoby oprávněné provádět školení ostatních odborných činností

     2.1 Školení řidičů referentských vozidel

     2.2 Školení řidičů s profesním průkazem

     2.3 Školení řidičů motorových manipulačních vozíků

     2.4 Školení obsluhy stabilních tlakových nádob

     2.5 Školení obsluhy zdvihacích zařízení

     2.6 Školení obsluhy plynových zařízení

     2.7 Školení topičů

     2.8 Školení obsluhy stavebních strojů

     2.9 Školení lešenářů

     2.10 Školení osob s odbornou způsobilostí v elektrotechnice podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

     2.11 Školení zaměstnanců, kteří vykonávají práci spojenou s hlukem ve smyslu NV č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

 

3. LEKCE (1. 6. 2012)

Nejčastější nedostatky při školení zaměstnanců

1.  Nejčastější nedostatky v osnovách školení zaměstnanců, zejména při školení odborných profesí

2.  Povinnosti při činnosti zaměstnanců jiných zaměstnavatelů na pracovišti

3.  Nejčastější závady shledané oblastními inspektoráty práce

4.  Poskytování pracovnělékařských služeb ve smyslu zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

5.  Stanovení četnosti zdravotních prohlídek

6.  Náležitosti lékařského posudku ve vztahu k posuzované činnosti a zdravotní způsobilosti k práci

Ing. Petr Dostál

Petr Dostál působí jako poradce při zavádění systémů bezpečnosti práce a požární ochrany v rámci ISO 9001, OHSAS 18001.

e-Semináře

e-Semináře

E-seminář probíhá online, technické pokyny Vám zašleme e-mailem.

e-Seminář budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění.

Každý týden od nás emailem obdržíte jednu výukovou lekci ve formátu .pdf dokumentu a oblíbené aplikace Flipping Book, která umožňuje aktivní listování dokumentem. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete a které formě dáte přednost.

Na závěr každé lekce jsme pro vás připravili test s nabídkou odpovědí, v němž si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Test bude přístupný po dobu 3 měsíců.

Nejpozději do 14 dnů od zaslání poslední lekce máte možnost prostřednictvím emailu položit doplňující dotaz vztahující se k obsahu lekce či tématu e-Semináře. Zprostředkujeme vám odpověď.