e-Seminář: DPH – jak správně vyhodnotit předmět daně na daňových dokladech? (2)

e-Seminář: DPH – jak správně vyhodnotit předmět daně na daňových dokladech? (2)

Vyvarujte se chyb, které mohou vést k dodatečnému vyměření DPH nebo neuznání nároku na odpočet daně

Termín: 17. 2. 2012
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Získejte dokonalý přehled o tom, která uskutečněná a přijatá plnění jsou předmětem daně z přidané hodnoty a  jaké jsou pro to důvody. Správné vyhodnocení skutečnosti, zda jsou částky na vystavených a přijatých fakturách označených jako „daňové doklady“ předmětem daně, je základním předpokladem pro další bezchybný postup v plnění povinností a uplatnění práv vyplývajících ze zákona o DPH.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl e-Semináře:

Smyslem a cílem e-Semináře je získat takové poznatky, abyste byli schopni vyhodnotit charakter přijatého nebo uskutečněného plnění v návaznosti na vymezení předmětu daně a mohli jednoznačně nejen identifikovat plnění, která jsou a nejsou předmětem daně. Doporučíme Vám také jak najít a použít správné argumenty vůči obchodnímu partnerovi, který se při vystavení faktury dopustí chyby a fakturovanou částku vyhodnotí z hlediska vymezení předmětu DPH nesprávně. Jedině komplexní znalost dané problematiky může eliminovat rizika spojená s dodatečným vyměřením DPH nebo s neuznáním nároku na odpočet daně.   

Na jednotlivých příkladech ze současné praxe získáte nejen informace potřebné k rozhodování, ve kterých konkrétních případech a z jakého důvodu vzniká plátci povinnost přiznat daň na výstupu a kdy naopak fakturovaná částka nemá být zatížena DPH.

Získejte tyto znalosti a řadu dobrých rad a tipů v rámci našeho e-Semináře, ve kterém Vám vyložíme účinnou a snadno zapamatovatelnou formou principy, jejichž dodržením budete schopni eliminovat rizika případných chyb, kterých se můžete Vy nebo Váš obchodní partner dopustit při vystavení faktury.  

Klikněte zde pro detailní Program e-Semináře

 

Komu je e-Seminář určen:

Náš e-Seminář je určen všem, kteří ve své pracovní praxi vystavují jménem plátce faktury-daňové doklady nebo likvidují přijaté doklady, osobám odpovědným za formální a věcnou správnost přijatých dokladů, osobám odpovědným za kontrolu a sestavení daňových přiznání k DPH. V rámci semináře mohou získat důležité informace i potenciální plátci daně, tj. osoby povinné k dani, které dosud nejsou registrovány k DPH, ale sledují limit obratu pro účely registrace k DPH.

Další informace:

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání.   

Program:

 Každý týden od nás obdržíte jednu lekci v elektronickém formátu. Záleží pouze na Vás, kdy si zaslaný materiál prostudujete. Na závěr každé lekce jsme pro Vás připravili soubor otázek, jejichž zodpovězením si ověříte, že jste dané tematice porozuměli. Správné odpovědi na otázky Vám zašleme vždy s následující lekcí.

 

 1. LEKCE (17. 2. 2012)

      Uskutečněná plnění, která jsou předmětem daně z přidané hodnoty

 • Typy plnění, která jsou předmětem daně
 • Obecné podmínky  
 • Dodání zboží
 • Poskytnutí služby

 

 1. LEKCE (24. 2. 2012)

      Specifická plnění, která jsou předmětem daně z přidané hodnoty

 • Plnění uskutečněná bez úplaty
 • Režim „přeúčtování“, který je předmětem daně
 • Dotace k ceně
 • Finanční bonusy a skonta 
 • Plnění uskutečněná tzv. fikcí
 • Přijatá plnění, která jsou předmětem daně
 • Uvedení do užívání majetku vytvořeného vlastní činností

 

 1. LEKCE (2. 3. 2012)

      Plnění, která nejsou předmětem daně z přidané hodnoty

 • Obecná charakteristika plnění, která nejsou předmětem daně
 • Režim „přeúčtování“, který není předmětem daně
 • Poskytnutí reklamních předmětů a vzorků bez úplaty
 • Smluvní pokuty a sankce za pozdní úhrady
 • Finanční plnění (náhrada škody, cese leasingových smluv, dotace, dary)  
 • Kauce jako zajišťovací prostředek

 

 1. LEKCE (9. 3. 2012)

Nejčastější chyby a možnosti jejich řešení

 • Časté chyby vzniklé v důsledku nesprávného vyhodnocení předmětu daně z přidané hodnoty
 • Řešení
 • Důsledky chyb u plnění, která jsou předmětem daně
 • Důsledky chyb u plnění, která nejsou předmětem daně
 • Postup při nápravě chyb souvisejících s nesprávným vyhodnocením plnění z hlediska předmětu daně
 • Jak chybám předcházet a jak správně argumentovat při vrácení dokladů s chybnými údaji

Ing. Dagmar Fitříková

Dagmar Fitříková byla 10 let zaměstnána na Finančním ředitelství v Ostravě, v současnosti působí jako daňový expert ve společnosti ABC.TAXES.

e-Semináře

e-Semináře

E-seminář probíhá online, technické pokyny Vám zašleme e-mailem.

e-Seminář budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění.

Každý týden od nás emailem obdržíte jednu výukovou lekci ve formátu .pdf dokumentu a oblíbené aplikace Flipping Book, která umožňuje aktivní listování dokumentem. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete a které formě dáte přednost.

Na závěr každé lekce jsme pro vás připravili test s nabídkou odpovědí, v němž si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Test bude přístupný po dobu 3 měsíců.

Nejpozději do 14 dnů od zaslání poslední lekce máte možnost prostřednictvím emailu položit doplňující dotaz vztahující se k obsahu lekce či tématu e-Semináře. Zprostředkujeme vám odpověď.