e-Learning: Hodnocení zaměstnanců

e-Learning: Hodnocení zaměstnanců

Jak provést hodnocení a jak pomoci svým zaměstnancům efektivně si stanovit profesní cíle

Termín: 8. 2. 2019 – 1. 3. 2019
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Pozor, právě teď je nejvyšší čas na přípravu pravidelného ročního hodnocení zaměstnanců! Jak se zaměstnanci shrnout jejich práci a výsledky za uplynulé období? Jak je co nejlépe připravit na další období, motivovat a stimulovat? Někdy navíc musíte svým pracovníkům sdělovat i nepříjemné zprávy, což není vždy jednoduché. Absolvujte náš e-Learning a zvládněte rychle a jednoduše vedení hodnoticích pohovorů s naší pomocí!

Součástí jsou vzorové hodnoticí formuláře ke stažení!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl e-Learningu

V oblasti hodnocení zaměstnanců se objevují dvě nejčastější chybné metody. První zcela přehlíží systematické hodnocení výkonu zaměstnanců, jelikož „s podřízenými se stejně setkáváme každý den“, zatímco druhá je naopak příliš neosobní a byrokratická – celý systém se zvrhne v proces vyplňování formulářů.

S námi poznáte své silné i slabé stránky v oblasti vedení rozhovorů. Dostanete velmi praktické návody, jak vést rozhovor tak, aby byl efektivní a motivující. Poradíme vám, jak správně nastavovat profesní cíle s přihlédnutím k individuálním možnostem, potřebám a ambicím vašich zaměstnanců. Naučíme Vás nastavit kvalitní systém hodnocení, který motivuje a stimuluje pracovníky k výkonům.

Klikněte zde pro detailní program.

Komu je e-Learning určen

e-Learning Hodnocení zaměstnanců je určen vedoucím pracovníkům na různých pozicích, zejména však HR manažerům, personálním ředitelům a dalším personálním pracovníkům, a to jak v soukromých společnostech, tak ve veřejných organizacích.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. 

Program

Každý týden na webovou stránku přidáme jednu výukovou lekci. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete. 

1. LEKCE (8. 2. 2019)

Základní parametry efektivního hodnocení zaměstnanců

 • Fáze procesu hodnocení
 • Hodnocení pravidelné, nárazové a kontrolní
 • Sebehodnocení, hodnocení podle cílů, audiohodnocení a další
 • Nástroje hodnocení
 • Zaškolení hodnotitelů 
 • Oslovení účastníků hodnocení
2. LEKCE (15. 2. 2019)

Příprava hodnocení

 • Analýza pracovních pozic
 • Kritéria hodnocení výkonu a dokumentace pracovního výkonu 
 • Cíle hodnocení
 • Tvrdá a měkká kritéria hodnocení
 • Hodnoticí měřítka: číselná, slovní
 • Formulář pro hodnocení výkonu
3. LEKCE  (22. 2. 2019)

Realizace hodnocení

 • Role hodnotitele a hodnotícího
 • Jak vést hodnoticí rozhovor
 • Nejčastější chyby při realizaci hodnocení a jak se jich vyvarovat
 • Kontrolní rozhovor k ověření plnění cílů
 • Řešení sporů při hodnocení
 • Předání výsledků a jejich archivace
4. LEKCE (1. 3. 2019)

Vyhodnocení výsledků

 • Vyhodnocení výsledků pomocí hodnoticí zprávy
 • Prezentace výsledků
 • Vazba výsledků na systém vzdělávání, odměňování, plánování kariéry a revizi pracovních pozic
 • Zvláštní schopnosti zaměstnance
 • Psychologické posouzení profesních předpokladů
 • Příklad z praxe: neobvyklé výstupy hodnocení

 

Mgr. Marek Velas

Mgr. Marek Velas je koučem v oblasti řízení lidských zdrojů a obchodu.

e-Learning

e-Learning

e-Learning probíhá online, technické pokyny vám zašleme e-mailem.

e-Learning budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete.

 • V každé lekci řada interaktivních prvků, díky kterým si hravou a zábavnou formou ihned ověříte, jak jste všemu porozuměli – kvízy, testy, dialogové karty, prezentace a další.
 • Prakticky strukturovaný, multimediální obsah – graficky zvýrazněné úkoly, praktická doporučení, důležité rady...
 • Přehledná a funkční navigace, která je u jednotlivých lekcí vždy po ruce.
 • Kompletní obsah i všechny související informace na jediné webové stránce – nemusíte nic stahovat ani instalovat.
 • Bezplatný odpovědní servis formou jednoduchého kontaktního formuláře – písemnou odpověď od odborníka získáte e-mailem nejpozději do jednoho týdne.