e-Seminář: Hodnocení zaměstnanců

e-Seminář: Hodnocení zaměstnanců

Jak provést hodnocení a jak pomoci svým zaměstnancům efektivně si stanovit profesní cíle

Termín: 4. 11. 2016 – 25. 11. 2016
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Jak se zaměstnanci shrnout jejich práci a výsledky za uplynulé období? Jak je co nejlépe připravit na další období, motivovat a stimulovat? Někdy navíc musíte svým pracovníkům sdělovat i nepříjemné zprávy, což není vždy jednoduché. Absolvujte náš e-Seminář a využijte dobře fungující systémové know-how. Zvládněte vedení hodnoticích pohovorů s naší pomocí!

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl e-Semináře

V oblasti hodnocení zaměstnanců se objevují dvě nejčastější chybné metody. První zcela přehlíží systematické hodnocení výkonu zaměstnanců, jelikož „s podřízenými se stejně setkáváme každý den“, zatímco druhá je naopak příliš neosobní a byrokratická – celý systém se zvrhne v proces vyplňování formulářů.

S námi poznáte své silné i slabé stránky v oblasti vedení rozhovorů. Dostanete velmi praktické návody, jak vést rozhovor tak, aby byl efektivní a motivující. Poradíme vám, jak správně nastavovat profesní cíle s přihlédnutím k individuálním možnostem, potřebám a ambicím vašich zaměstnanců. Naučíme Vás nastavit kvalitní systém hodnocení, který motivuje a stimuluje pracovníky k výkonům.

Klikněte zde pro detailní program e-Semináře. 

Komu je e-Seminář určen

e-Seminář Hodnocení zaměstnanců je určen vedoucím pracovníkům na různých pozicích, zejména však HR manažerům, personálním ředitelům a dalším personálním pracovníkům, a to jak v soukromých společnostech, tak ve veřejných organizacích.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. S obchodními podmínkami pro e-Semináře se můžete seznámit zde.  

Program

Každý týden od nás obdržíte jednu výukovou lekci ve formátu .pdf dokumentu prostřednictvím oblíbené aplikace Flipping Book, která umožňuje aktivní listování dokumentem. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete a jaké formě dáte přednost. V závěru každé lekce jsme pro vás připravili soubor otázek, jejichž zodpovězením si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Správné odpovědi vám zašleme vždy s následující lekcí.

1. LEKCE (4. 11. 2016)

Základní parametry efektivního hodnocení zaměstnanců

 • Fáze procesu hodnocení
 • Hodnocení pravidelné, nárazové a kontrolní
 • Sebehodnocení, hodnocení podle cílů, audiohodnocení a další
 • Nástroje hodnocení
 • Zaškolení hodnotitelů 
 • Oslovení účastníků hodnocení
2. LEKCE (11. 11. 2016)

Příprava hodnocení

 • Analýza pracovních pozic
 • Kritéria hodnocení výkonu a dokumentace pracovního výkonu 
 • Cíle hodnocení
 • Tvrdá a měkká kritéria hodnocení
 • Hodnoticí měřítka: číselná, slovní
 • Formulář pro hodnocení výkonu
3. LEKCE (18. 11. 2016)

Realizace hodnocení

 • Role hodnotitele a hodnotícího
 • Jak vést hodnoticí rozhovor
 • Nejčastější chyby při realizaci hodnocení a jak se jich vyvarovat
 • Kontrolní rozhovor k ověření plnění cílů
 • Řešení sporů při hodnocení
 • Předání výsledků a jejich archivace
4. LEKCE (25. 11. 2016)

Vyhodnocení výsledků

 • Vyhodnocení výsledků pomocí hodnoticí zprávy
 • Prezentace výsledků
 • Vazba výsledků na systém vzdělávání, odměňování, plánování kariéry a revizi pracovních pozic
 • Zvláštní schopnosti zaměstnance
 • Psychologické posouzení profesních předpokladů
 • Příklad z praxe: neobvyklé výstupy hodnocení

 

Mgr. Marek Velas

Mgr. Marek Velas je koučem v oblasti řízení lidských zdrojů a obchodu.

e-Semináře

e-Semináře

E-seminář probíhá online, technické pokyny Vám zašleme e-mailem.

e-Seminář budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění.

Každý týden od nás emailem obdržíte jednu výukovou lekci ve formátu .pdf dokumentu a oblíbené aplikace Flipping Book, která umožňuje aktivní listování dokumentem. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete a které formě dáte přednost.

Na závěr každé lekce jsme pro vás připravili test s nabídkou odpovědí, v němž si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Test bude přístupný po dobu 3 měsíců.

Nejpozději do 14 dnů od zaslání poslední lekce máte možnost prostřednictvím emailu položit doplňující dotaz vztahující se k obsahu lekce či tématu e-Semináře. Zprostředkujeme vám odpověď.