e-Seminář: Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství

e-Seminář: Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství

Termín: 25. 5. 2016 – 15. 6. 2016
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Žáci nejsou jediní, komu chybí motivace. I učitelé potřebují motivovat a být pravidelně hodnoceni. A tento těžký úkol je na Vás – vedoucích. Nevyhýbejte se mu a naučte se jej využívat ve svůj prospěch i pro dobro celé školy! Začněte své pracovníky hodnotit pravidelně, využijte jejich silné stránky a potlačte ty slabé. Pozitivní motivace je silným nástrojem a musí se s ní pracovat opatrně, aby nebyla kontraproduktivní. Získejte praktické tipy od zkušeného ředitele! E-seminář si navíc můžete prostudovat z pohodlí domova či kanceláře v čase, který vám vyhovuje, a ověřit si své znalosti v interaktivních testech.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl e-semináře

Cílem našeho e-semináře Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství je poskytnout vám užitečné informace o profesním hodnocení pedagogů a dalších zaměstnanců ve školství.

V jednotlivých lekcích se podrobněji podíváme na typologii učitelů dle jejich přístupu k žákům, krizovou komunikaci, komunikaci s problémovými zaměstnanci.

Chybět nebudou ani tipy na motivační hodnocení pedagogického procesu a pracovního výkonu zaměstnanců, jejich sebehodnocení a leadership. Ukážeme si, jak jednat v krizových situacích a jak využít hodnocení ve svůj prospěch.

Eliminujte negativní vlivy problémových spolupracovníků a podpořte pozitivní klima Vaší školy – v našem e-semináři naleznete potřebné nástroje. Zkušený autor vychází z českého školního prostředí, nikoliv suché teorie a pomůže Vám hodnocení zavést do každodenní praxe bez větších problémů.

Klikněte zde pro detailní Program e-semináře.

Komu je e-seminář určen

E-seminář Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství je určen všem ředitelům škol a školských zařízení, případně dalším vedoucím osobám, které chtějí vybudovat kvalitní tým zaměstnanců a hodnocení využívat efektivně.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. S obchodními podmínkami pro e-semináře se můžete seznámit zde.  

Program

Každý týden od nás obdržíte jednu výukovou lekci ve formátu .pdf dokumentu a oblíbené aplikace Flipping Book, která umožňuje aktivní listování dokumentem. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete a které formě dáte přednost.

Na závěr každé lekce jsme pro vás připravili test s nabídkou odpovědí, v němž si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Test bude přístupný po dobu 3 měsíců. Nejpozději do 14 dnů od zaslání poslední lekce máte možnost prostřednictvím emailu položit doplňující dotaz vztahující se k obsahu lekce či tématu e-semináře. Zprostředkujeme vám odpověď.

 

Z témat e-semináře vybíráme:

 • Typologie učitelů a typologie třídních učitelů – typy, silné a slabé stránky a jak s nimi pracovat
 • Společenská role učitele a role třídních učitelů v nastavení a zavádění změn ve výuce a klimatu třídy a školy
 • Hodnocení procesů a výkonu – možnosti, úskalí a pasti systémů.
 • Problémoví spolupracovníci a jak s nimi efektivně pracovat, resp. jak eliminovat jejich negativní vlivy
 • Pozitivní motivace jako silný nástroj – nejnovější výzkumy spojené s pochvalou, pozitivní motivací (co se vyplácí, co ne a na co si dát pozor, aby konečný efekt nebyl spíše kontraproduktivní)
 • Hodnoty, pravidla a aktivní tvorba pozitivního klimatu v učitelském kolektivu
 • Příklady, praktické nástroje, doporučení i problémová rozhodnutí
 • Důvěra a vzájemný respekt (nezbytné podmínky a způsoby realizace v praxi)

 

1. lekce: 25. 5. 2016 - Typologie učitelů a vliv jednotlivých typů na rozvoj žáka

  • Zásady vedení týmů a lidí
  • Plnění pracovních povinností
  • Zóna pohodlí a její indikátory
  • Obranné mechanismy
  • Typologie učitelů dle jejich přístupu k žákům

2. lekce 1. 6. 2016: Krize, krizové situace a problémoví učitelé

  • Vliv problémových učitelů na kvalitní vedení celého týmu
  • Chování lídra v krizi a zvládání takových situací
  • Prevence krizových situací
  • Typologie problémových zaměstnanců, jejich popis a způsob efektivní komunikace s nimi

3. lekce 8. 6. 2016: Hodnocení výkonu a výsledku

  • Formy správného hodnocení zaměstnanců a jejich výkonu a výsledku
  • Scoreboardy a jejich forma, tvorba, nasazení a využití v praxi
  • Silné a slabé stránky hodnocení a scoreboardů
  • Metody a formy vhodné pro školské prostředí

4. lekce 15. 6. 2016: Problematika vnitřní a vnější motivace

  • Nové poznatky v daném oboru
  • Vhodné výzkumy v daném oboru a jejich dopady na školství
  • Vhodné formy motivace a jejich nasazení ve škole 
    

Mgr. Miloslav Hubatka

Miloslav Hubatka vystudoval Ústav pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Přes dvacet let pracoval ve školství, z toho 10 let jako ředitel základní školy se zaměřením na moderní technologie a rozvoj nadání a talentu dětí.

e-Semináře

e-Semináře

E-seminář probíhá online, technické pokyny Vám zašleme e-mailem.

e-Seminář budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění.

Každý týden od nás emailem obdržíte jednu výukovou lekci ve formátu .pdf dokumentu a oblíbené aplikace Flipping Book, která umožňuje aktivní listování dokumentem. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete a které formě dáte přednost.

Na závěr každé lekce jsme pro vás připravili test s nabídkou odpovědí, v němž si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Test bude přístupný po dobu 3 měsíců.

Nejpozději do 14 dnů od zaslání poslední lekce máte možnost prostřednictvím emailu položit doplňující dotaz vztahující se k obsahu lekce či tématu e-Semináře. Zprostředkujeme vám odpověď.