e-Seminář: Povinnosti při správě a používání služebního vozidla

e-Seminář: Povinnosti při správě a používání služebního vozidla

Předcházejte účinně bezpečnostním rizikům při provozování služebního vozidla

Termín: 1. 12. 2017 – 22. 12. 2017
Přednáší:
Místo konání: Název místa konání

Je třeba hlídat bodový systém řidičů referentů? Jak často musejí řidiči referenti podstupovat lékařské prohlídky a co vše tato vyšetření zahrnují? Jak často a jakou formou má probíhat školení řidičů referentů? Co musí být jeho obsahem? Jak řešit odpovědnost za úraz v případě dopravní nehody, převážíme-li ve služebním voze klienta? Náš e-Seminář vám poskytne odpovědi na nejčastější dotazy z praxe.

Na toto školení již není možné se objednat. V případě Vašeho zájmu o další konání, kontaktujte náš zákaznický servis. Děkujeme.

Cíl e-Semináře

Cílem e-Semináře Povinnosti při správě a používání služebního vozidla je přiblížit vám přehlednou a srozumitelnou formou nejdůležitější zákonné povinnosti, které máte jako zaměstnavatel či zaměstnanec při správě a používání služebního vozidla. Součástí e-Semináře jsou nejčastější dotazy k této problematice přímo z praxe, například jak je to s používáním služebního vozidla pro soukromé účely a s používáním soukromého vozidla pro pracovní účely.

Zvláštní pozornost věnujeme otázkám školení „řidičů referentů“. Zjistíte, co musí školení obsahovat, jaká je jeho periodicita i jak jej organizovat. Dozvíte se také, jak je to s pracovnělékařskými prohlídkami těchto zaměstnanců.

Připomeneme si, jak správně pečovat o dobrý technický stav vozidla, co je třeba kontrolovat a v jakých intervalech. Poradíme vám, na co si dát v této souvislosti pozor a co rozhodně nepodcenit. Podrobněji se budeme zabývat počínáním řidiče a jeho povinnostmi v případě dopravní nehody. Poskytneme vám užitečné vzory tiskopisů a předpisů.

Klikněte zde pro detailní program e-Semináře

Komu je e-Seminář určen

e-Seminář Povinnosti při správě a používání služebního vozidla je určen všem osobám odpovědným za správu vozového parku a proškolení řidičů referentských vozidel, tedy správcům vozů, bezpečnostním technikům i řidičům referentských vozidel. Důležité informace přinese také majitelům firem a vrcholovým manažerům, kteří zodpovídají za dodržení základních bezpečnostních pravidel.

Další informace

Jako účastník kurzu obdržíte CERTIFIKÁT o jeho absolvování, který můžete využít ve svém CV v části o doplňkovém odborném vzdělávání. S obchodními podmínkami pro e-Semináře se můžete seznámit zde

Nejpozději do 14 dnů od zaslání poslední lekce máte možnost prostřednictvím emailu položit doplňující dotaz vztahující se k obsahu lekce či tématu e-Semináře. Zprostředkujeme vám odpověď.

Program

Každý týden od nás obdržíte jednu výukovou lekci ve formátu .pdf dokumentu a oblíbené aplikace Flipping Book, která umožňuje aktivní listování dokumentem. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete a které formě dáte přednost. Na závěr každé lekce jsme pro vás připravili test s nabídkou odpovědí, v němž si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Test bude přístupný po dobu 3 měsíců.

1. LEKCE (1. 12. 2017)

Základní právní předpisy ve vztahu k řízení a provozu vozidel (1. část)

 • Požadavky na školení řidičů referentských vozidel
 • Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů
 • Vybavení řidičů osobními ochrannými pracovními prostředky
 • Bodový systém a řidiči referentských vozidel
 • Povinnosti zaměstnavatele při provozování dopravy dopravními prostředky
 • Zdravotní prohlídky zaměstnanců používajících v pracovněprávním vztahu motorová vozidla
2. LEKCE (8. 12. 2017)

Základní právní předpisy ve vztahu k řízení a provozu vozidel (2. část)

 • Podmínky provozování silniční dopravy a povinnosti dopravců
 • Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
 • Podmínky provozu na pozemních komunikacích
 • Technický stav vozidla
 • Časové intervaly technických prohlídek vozidel
 • Schvalování technické způsobilosti
3. LEKCE (15. 12. 2017)

Problematika zákona o silničním provozu

 • Povinnosti řidiče
 • Provoz v zimním období
 • Dopravní nehoda
 • Zastavování vozidel
 • Zabránění v jízdě řidiči motorového vozidla a zadržení řidičského průkazu
4. LEKCE (22. 12. 2017)

Vzorová dokumentace a bodový systém

 • Bodové hodnocení přestupků
 • Vzor místního provozního bezpečnostního předpisu pro provozování dopravy dopravními prostředky
 • Vzor posudku o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel – řidiči referentských vozidel
 • Vzor potvrzení o ukončeném školení bezpečné jízdy
 • Vzor žádosti o odečet bodů na základě absolvování školení bezpečné jízdy

 

Ing. Petr Dostál

Petr Dostál působí jako poradce při zavádění systémů bezpečnosti práce a požární ochrany v rámci ISO 9001, OHSAS 18001.

e-Semináře

e-Semináře

E-seminář probíhá online, technické pokyny Vám zašleme e-mailem.

e-Seminář budete absolvovat v pohodlí domova či kanceláře bez nutnosti jakéhokoli dojíždění.

Každý týden od nás emailem obdržíte jednu výukovou lekci ve formátu .pdf dokumentu a oblíbené aplikace Flipping Book, která umožňuje aktivní listování dokumentem. Záleží pouze na vás, kdy si danou lekci prostudujete a které formě dáte přednost.

Na závěr každé lekce jsme pro vás připravili test s nabídkou odpovědí, v němž si ověříte, zda jste dané problematice porozuměli. Test bude přístupný po dobu 3 měsíců.

Nejpozději do 14 dnů od zaslání poslední lekce máte možnost prostřednictvím emailu položit doplňující dotaz vztahující se k obsahu lekce či tématu e-Semináře. Zprostředkujeme vám odpověď.